RAMADERIA | 25/02/2022  Ruralcat

Es posa en marxa el primer escorxador mòbil per a oví i cabrum de Catalunya

El projecte ha estat impulsat pel DACC, a través de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i dels Grups d’Acció Local.

El Pla de suport a petits escorxadors de proximitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va donar suport l’any 2021 a 34 petits escorxadors de proximitat repartits per Catalunya. (Foto: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)).

Aquest mes de febrer, s’ha posat en marxa el primer escorxador mòbil per a oví i cabrum de Catalunya. Actualment, estan autoritzades 2 explotacions per a poder fer ús a les seves instal·lacions d’aquest escorxador, però a mesura que vagin complint els requeriments normatius se n’hi afegiran una desena d’Osona, Bages, Berguedà i Moianès.

Es tracta d’una instal·lació molt útil en aquelles zones que no disposen d’escorxadors propers, i més tenint en compte totes les línies de sacrifici d’oví han anat tancant en els darrers anys a la Catalunya Central. És una instal·lació de petita capacitat, però permet suprimir els costos de transport i d’intermediaris per als animals que se sacrifiquin i dona resposta a una demanda històrica dels petits productors de la Catalunya Central. A més, facilita el benestar dels animals perquè no han de traslladar-se fins a arribar a l’escorxador. 

Aquest projecte ha estat impulsat pel DACC a través de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i dels Grups d’Acció Local (GAL). Cofinançat amb els fons FEDER i la Diputació de Barcelona, s’ha treballat de manera coordinada amb el Departament de Salut per identificar els requisits i adaptar-los a la mida de les explotacions i així facilitar la feina tant als titulars de les granges com al titular de l’escorxador.

Des de fa temps, el DACC està executant el Pla suport als petits escorxadors per mantenir l’arrelament dels ramaders al territori i fomentar l’economia local. Es tracta d’ajudes que fan possible fer inversions a les instal·lacions existents i afavorir el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals impulsant el manteniment i la conservació del patrimoni i de l'ecosistema agroforestal i socioeconòmic.

L’any 2021 un total de 34 petits escorxadors de proximitat repartits per Catalunya es van beneficiar de la línia d’ajuts que es destina a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors. Es van concedir 535.285,27 euros dels quals es van justificar i subvencionar un total de 415.721,09 euros.

Per aquest any 2022 s’han acollit a l’ajut 17 escorxadors, i se’ls ha concedit 528.690,14 euros, que es certificarà al darrer trimestre de 2022 per comprovar que han fet les actuacions pressupostades.

En els darrers anys, han tancat l’activitat diversos escorxadors de baixa capacitat i això ha comportat que els animals de les granges s’hagi de dur a sacrificar a escorxadors més allunyats. Aquesta situació afecta sovint petites granges situades a les zones desfavorides i de muntanya, i n’ha ocasionat en algun cas el tancament.

Molts dels escorxadors petits que encara estan oberts a Catalunya es troben en situacions complicades de viabilitat. Per això, el DACC vol donar suport amb aquests ajuts a la millora i  la implantació de nous petits escorxadors que permetin la integració a la cadena agroalimentària de proximitat amb més garanties per als ramaders.

Font: DACC