PREMIS | 24/02/2022  Ruralcat

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca els Premis PITA 2022

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) convoca la XXI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2022. El termini per a la presentació de candidatures ja està obert i finalitza el 2 de maig.

El Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària arriba enguany a la seva XXI edició.

El DACC, mitjançant el Premi PITA, promou la incorporació d’innovacions per a la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari, i alhora reconèixer i distingir les empreses agràries, les agroindústries, i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa orientats a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitat, mitjançant la innovació.

El premi consta de tres modalitats: una per a l’empresa agrària, una per a l’agroindústria, i una al/a jove emprenedor/a innovador/a. Els premis estan dotats amb la quantitat de 6.000 euros per a cadascun dels guanyadors, i amb 2.000 euros per a cadascun dels finalistes.

El premi va ser creat l’any 2001, al llarg d’aquests anys s’ha presentat 455 candidatures repartides arreu de Catalunya, i el DACC ha distingit i premiat 104 candidatures innovadores d’empreses agràries, agroindústries, i persones joves emprenedores.

La innovació en el sector agroalimentari

Durant aquestes dues dècades han estat moltes les innovacions aplicades per part de les empreses del sector agroalimentari. S’ha dut a terme un estudi de la trajectòria d’aquestes  innovacions i candidatures, i des del vector de la innovació s’ha observat una tendència decreixent de les innovacions en tecnologia i un creixement de les innovacions impulsades pel mercat i la societat, fet que mostra la capacitat del sector agroalimentari de detectar i identificar oportunitats, la qual cosa li permet adaptar-se a les necessitats canviants de la societat.

A més a més, també s’ha observat que les innovacions incrementals (millores en els processos i els productes a partir d’altres ja existents) d’origen tecnològic es van reduint amb el temps mentre guanyen pes les innovacions incrementals més centrades en el producte de manera que permeten una transformació més visible a ulls del consumidor, que veu satisfetes les seves noves demandes i canvis de comportament a través dels productes.

Així mateix, l’estudi mostra que el sector té una alta influència en els processos innovadors i viceversa; el comportament innovador de les empreses agroalimentàries també influencia el context del sector. D’aquesta manera, el context del sector agroalimentari català pot ser un factor per a promoure la innovació entre els productors i, alhora, els avantatges competitius que s’obtenen d’aquestes innovacions contribueixen a augmentar la competitivitat del teixit empresarial i aportar estabilitat al mateix sector.

Aquests guardons permeten, any rere any, continuar impulsant la innovació i la recerca tecnològica aplicada al sector per tal de donar viabilitat i suport a projectes punters i d’alt valor afegit implantats a casa nostra.

A causa de la crisi sanitària causada per la COVID-19, no es van poder celebrar els actes d’entrega dels premis de les passades edicions 2020 i 2021, així que tindran lloc aquest any 2022.

Font: DACC