FINANÇAMENT | 02/11/2015  RuralCat

Convocatòries de finançament europeu obertes

La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha publicat una llista de convocatòries de finançament europeu obertes el mes d'octubre que fan referència a diferents fons europeus, convocatòries i licitacions.

Durant la setmana del 19 d’octubre, es van obrir un total de 13 de convocatòries de finançament europeu.

 

Com a més properes a l’àmbit de l’agroalimentació, en podríem destacar:

 

L’Agència Executiva per a PIMES (EASME) ha publicat la convocatòria " Els projectes en el context de la Política Marítima Integrada (PMI) al Mar Negre i/o a les regions de la Mediterrània” (EASME/EMFF/2015/1.2.1.7).

L'objectiu d'aquesta convocatòria és concedir subvencions per a projectes que tindran com a objectiu donar suport als enfocaments i iniciatives concretes a la PMI i promoure la creació d'ocupació, la innovació i l'esperit empresarial en l'economia blava del mar Negre i/o Mar Mediterrani.

Poden presentar-s'hi les autoritats públiques i els actors privats que treballin en els sector de l'economia blava al Mar Negre i/o la Mediterrània.

El pressupost és de 569.000 euros. La data límit per a la presentació de propostes és el 26/11/2015

 

La Direcció General de Seguretat Sanitària i Alimentaria (DG SANTE) ha publicat la licitació "Castració del porcs: mètodes d'anestèsia i analgèsia per a tots els porcs i altres alternatives per a porcs utilitzats en els productes tradicionals” (SANTE/2015/G3/026).

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fer un estudi, en primer lloc, sobre la identificació dels mètodes disponibles per a l'ús d'anestèsia i / o analgèsia prolongada per reduir el dolor en el moment de la castració i / o en el període de restitució dels porcs. I en segon lloc l'estudi hauria d'explorar les alternatives de castració quirúrgica dels porcs utilitzats en els productes tradicionals, analitzar i comparar les alternatives identificades, amb especial èmfasi en els costos i beneficis.

Poden presentar-s'hi totes les persones físiques i jurídiques de la UE, i aquelles persones físiques i/o jurídiques d’un tercer país que tinguin un acord especial amb la Unió en l’àmbit de la contractació pública.

La licitació es concedirà per un import d’entre 80.000 i 100.000 euros. La data límit per a la presentació de propostes és el 23/11/2015.

 

L’objectiu d’aquest premi és celebrar i promoure les millors pràctiques per a la conservació de la natura a Europa. El Premi té com a objectiu donar a conèixer al públic l'èxit de la xarxa Natura 2000 i demostrar la seva importància per a la protecció de la biodiversitat a Europa. La iniciativa premia l'excel·lència en la gestió i promoció de la xarxa i els seus objectius.

Natura 2000 treballa per assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i hàbitats més valuosos i amenaçats d'Europa, i és la peça central de la natura i la biodiversitat política de la UE.

La data límit per a la presentació de propostes és l’1/12/2015.

 

En el marc del programa Horizon 2020 s'han publicat els diferents programes de treball definitius per a l’any 2016-2017.

Els diferents programes de treball identifiquen quines són les accions que es finançaran l’any 2016-17 per a cada temàtica. Aquests descriuen els objectius generals, les respectives convocatòries i els temes de cada una d’elles. Cada tema descriu el repte específic a tractar, l'abast de les activitats que es duran a terme i els impactes que s'esperen aconseguir.

 

 

Altres convocatòries són: