FERTILITZACIÓ | 08/03/2022  Ruralcat

Publicat l’estudi ‘Caracterització de la fertilitat de sòls de pastures a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa’

Les pastures tenen un maneig diferenciat d’altres usos agraris i aquest fet incideix en la conformació d’unes condicions particulars del sòl.

L’estudi s’ha dut a terme a partir de 38 pastures fertilitzables de muntanya mitjana.

Durant els darrers anys, des de l’Oficina de fertilització amb la participació de diferents institucions, s’està treballant en la millora de la fertilització de les pastures i també en diferents aspectes de maneig que hi estan vinculats.

En aquest context recentment s’ha portat a terme un estudi de ‘Caracterització de la fertilitat de sòls de pastures a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa’ a partir del seguiment de 38 pastures fertilitzables de muntanya mitjana.

Aquests seguiments van plantejar fer una avaluació del sòl des de diferents punts de vista, de manera que s’obtingués una informació global que anés més enllà de la fertilitat química, que tingués en compte altres aspectes essencials com l’activitat biològica del sòl i que la informació obtinguda es vinculés amb factors ambientals i de maneig.

Així doncs, aquest treball ha permès avançar en l’obtenció de coneixement al voltant de les pastures i, tot i que s’ha centrat a les comarques de la Garrotxa i del Ripollès la informació obtinguda, és en bona part extrapolable a altres zones amb presència de pastures de tipologia similar. En tot el procés també s’ha ofert suport tècnic a les explotacions que han participat en l’estudi.

Alguns dels resultats més destacables són els que tenen a veure amb la matèria orgànica. Els continguts elevats que s’han obtingut aporten una funcionalitat agronòmica i de protecció del sòl, i alhora actuen com a embornal de carboni, aspecte que és especialment positiu en l’escenari actual de canvi climàtic.

Les funcions agronòmiques dels sòls estan vinculades a les seves propietats físiques, químiques i biològiques. Per tant, tot aquell maneig agrari dirigit a millorar aquestes propietats incideix en mantenir una bona salut del sòl, i això repercuteix positivament en aspectes productius i mediambientals.

Font: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa