FORMACIÓ | 15/03/2022  Ruralcat

Nova convocatòria per habilitar veterinaris a realitzar atestacions sanitàries per a l’exportació de productes d’alimentació animal

El 22 d'abril de 2022 a les 10 h es realitzarà la prova per a l’habilitació de veterinaris a la sala d’actes dels Serveis Centrals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les inscripcions es poden efectuar fins a 48 h hàbils abans de la convocatòria de l’examen.

La propera convocatòria per habilitar veterinaris a realitzar atestacions sanitàries per a l’exportació de productes d’alimentació animal serà el proper 22 d’abril a les 10 h a la sala d’actes dels Serveis Centrals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 – Barcelona).

L’exportació de productes destinats a l’alimentació animal així com de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) és una activitat fonamental en el sector de l’alimentació animal a Catalunya. Amb l’objectiu de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal o SANDACH han de fer davant l’Administració, des de l’any 2019 el DACC ofereix l’opció als/a les veterinaris/-àries per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació, excepte aquells que corresponen a actuacions de control oficial.

Curs d’habilitació per a veterinaris

Per poder obtenir l’habilitació, qualsevol veterinari/ària col·legiat/da que ho desitgi podrà accedir al Curs d’habilitació per a veterinaris/es a través de RuralCat. El temari permet assolir coneixements sobre requisits d’etiquetatge en productes destinats a l’alimentació animal, saber quines són les matèries primeres prohibides que no poden ser destinades a alimentació animal, conèixer com funciona el registre d’establiments d’alimentació animal i de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), el sistema d’autocontrols i d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la normativa referent a SANDACH, així com el funcionament de la xarxa d’alertes.

Aquesta formació, oberta i gratuïta, no té una durada determinada, ja que varia en funció del que requereixi cada alumne. El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris/es habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació, així com superar un examen al qual es pot inscriure’s a través de Ruralcat. En aquest examen s’avaluen, entre d’altres, els coneixements assolits pel que fa a la normativa veterinària aplicable als productes a exportar, així com els procediments proves o exàmens a realitzar abans d’emetre l’atestació i quina documentació cal conservar per a cada atestació sanitària expedida. La inscripció a la prova té un cost de 50,50 euros i les inscripcions es poden efectuar fins a 48 h hàbils abans de la convocatòria de l’examen.

Un cop superat l’examen, el DACC emetrà una resolució d’habilitació per a realitzar atestacions sanitàries per a exportar i la farà arribar al/ a la veterinari/ària. A més, el llistat del personal veterinari habilitat es pot consultar a la web del DACC.

Font: DACC