SANITAT ANIMAL | 22/03/2022  Ruralcat

Mesures de bioseguretat a les explotacions avícoles per prevenir la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat

L’objectiu d’aquestes recomanacions emeses pel Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC és extremar les mesures de prevenció i evitar el contacte d’aus salvatges amb les aus de corral.

En els darrers mesos s’han notificat a l’Estat Espanyol, 18 focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), 6 d’aquests en aus de corral.

El DACC ha reforçat les mesures de vigilància i protecció, tenint en compte que en els darrers mesos s’han notificat a l’Estat Espanyol 59 focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), 30 d’aquests en aus de corral i 3 d’ells, en aus silvestres, notificats a Catalunya.

Segons informa el Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC,  la informació epidemiològica proporcionada en relació als focus d’IAAP en aus de corral a l’estat Espanyol, indica com a principal sospita de la introducció del virus a l’explotació avícola; la manca de bioseguretat encaminada a evitar el contacte indirecte de les aus salvatges amb les aus de corral.

Les principals vies de transmissió del virus en aus de corral són el contacte directe amb les aus salvatges o de corral infectades, així com el contacte indirecte amb fòmits, materials o zones contaminades (terra, utillatge, jaç, aliment, botes...).

Per aquesta raó, el passat mes de gener es va publicar la Resolució ACC/14/2022 sobre l’adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya. A més a més, des del Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC s’han emès les següents recomanacions i mesures de bioseguretat per a les explotacions avícoles que es basen en la protecció i la desinfecció de qualsevol element que hagi d’entrar dins de les naus:

- Calçat: A l’entrada de cada nau, s’ha de fer ús de botes exclusives, ús de polaines de plàstic (evitar que es foradin), o neteja del calçat a l’entrada de cada nau (eliminació de la matèria orgànica de la sola amb un raspall o aigua a pressió i posterior desinfecció amb aigua i desinfectant en pediluvis o un altre sistema efectiu).

- Roba: D’ús exclusiu a cada nau. En cas que no sigui d’un sol ús, cal que es netegi amb freqüència.

- Utillatge: Les eines, màquines i utensilis que s’usin dins les naus o puguin entrar en contacte amb les aus de corral, s’han de mantenir a cobert en llocs on no puguin accedir aus salvatges i/o netejar i desinfectar abans del seu ús a les naus on s’allotgen les aus.

- Avituallament: El pinso utilitzat per alimentar les aus s’ha de mantenir en sitges o recipients tancats per tal d’evitar que es pugui contaminar a través de femtes, secrecions o cadàvers d’aus. L’aigua de beguda ha de procedir de xarxa o dipòsits tancats de manera que aquesta no es pugui contaminar a través de femtes, secrecions o cadàvers d’aus. El jaç, la palla o els altres materials que entrin en contacte amb les aus de corral, cal guardar-los a cobert en llocs on no puguin accedir aus salvatges per tal d’evitar el contacte d’aquests amb aus salvatges.

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal es recalca que és essencial que cap objecte o material que hagi estat en contacte amb l’exterior, sense una operació prèvia de desinfecció per a l’eliminació del virus, entri dins la nau d’aus de corral.

Font: Servei de Prevenció en Salut Animal - DACC