AJUTS | 30/03/2022  Ruralcat

Ajuts a la Cooperació per a la Innovació fomenten la cooperació i el desenvolupament en les zones rurals

El DACC ha incrementat amb 3 milions d’euros més la convocatòria 2021 d’ajuts a la Cooperació per a la Innovació.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha incrementat la quantia dels ajuts a la cooperació per a la innovació destinats als grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació corresponents a la convocatòria 2021.

L’import total de la convocatòria, que inicialment era de 7.000.000 d’euros, passa a ser de 10.000.000 d’euros cofinançats en un 57% pels pressupostos del DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquest increment es destinarà a la modalitat d’ajut a la realització de projectes pilot innovadors. L’objectiu d’aquesta modalitat d’ajut és facilitar el funcionament dels Grups Operatius a través de la realització de projectes pilot que permetin al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats: empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena.

Respecte a la modalitat d’ajut al plantejament i redacció de projectes innovadors, el DACC va resoldre les sol·licituds corresponents a la convocatòria 2021 el passat 10 de desembre de 2021 per un import total de 155.659 euros, aprovant un total de 13 projectes.

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DACC