PESCA | 26/04/2022  Ruralcat

Convocats els ajuts a les vedes pesqueres de les embarcacions de pesca d'encerclament i palangre

Les paralitzacions temporals són actuacions desenvolupades en el marc de l’operació de reducció de l’esforç pesquer i donen resposta a la prioritat de fomentar una pesca sostenible.

L’import total destinat a aquests ajuts, convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, és de 950.150 euros, ampliables en 834.847,50 euros més.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) convoca, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), els ajuts destinats a la paralització temporal d’activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d’encerclament i palangre de superfície de la flota amb port base a Catalunya realitzades el 2021-2022.

L’import total convocat per a aquests ajuts és de 950.150 euros, ampliables en 834.847,50 euros més. El percentatge de cofinançament és del 50% a càrrec del FEMP i 50% a càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya.

Les paralitzacions temporals objecte d’aquesta convocatòria són actuacions desenvolupades en el marc de l’operació de reducció de l’esforç pesquer que estableix al Pla de gestió del Mediterrani i donen resposta a la prioritat de fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement.

Cal destacar com a novetat que, amb l’objectiu d’agilitar el cobrament de les ajudes per part del sector pesquer d’encerclament i palangre de superfície, en aquesta convocatòria s’han separat aquests ajuts dels de la modalitat d’arrossegament, pendent de publicació del Reial decret corresponent.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DACC