PROJECTES EUROPEUS | 29/04/2022  Ruralcat

Es posa en marxa el projecte europeu SWITCHtoHEALTHY que promou una dieta mediterrània saludable i sostenible

La iniciativa vol incentivar la dieta mediterrània amb accions adreçades a canviar els hàbits alimentaris en l’àmbit familiar.

El projecte SWITCHtoHEALTHY és part del programa PRIMA finançat per la Unió Europea.

Aquest mes d’abril ha tingut lloc la primera reunió del projecte europeu PRIMA anomenat Promoure en els consumidors mediterranis una dieta mediterrània saludable i sostenible (SWITCHtoHEALTHY).

El projecte de SWITCHtoHEALTHY aspira a generar un canvi de comportament dietètic demostrant i reforçant el paper de la família en la promoció d’un canvi sostenible cap a millorar l'adherència al patró<A[patró|dibuix]> dietètic mediterrani dels membres de la família (adults, adolescents, i nens). Això<A[Això|Aquest]> serà possible dotant a les famílies d’una combinació de materials educatius i eines digitals pràctiques i complementant recomanacions d'estil de vida i dietètiques amb productes saludables fàcils de menjar<A[saludables|sans]>.

En aquesta aproximació<A[aproximació|enfocament]>, mentre que les eines interactives digitals (Aplicació de SWITCHtoHEALTHY) seran utilitzades pels pares per donar-los suport preparant setmanalment els plans<A[plans|plànols]> dietètics més saludables<A[saludables|sans]> pels àpats principals per a ells i els seus nens, el material educatiu s'utilitzarà per donar suport a famílies a adquirir hàbits<A[hàbits|costums]> més saludables<A[saludables|sans]> i per a educar nens i adolescents. Finalment, els refrigeris d’origen vegetal saludables<A[saludables|sans]> i nutritius s'introduiran als plans<A[plans|plànols]> dietètics infantils per complementar-los i substituir les opcions menys saludables per als àpats entre menjars.

Els resultats esperats del SWITCHtoHEALTHY són augmentar l'adherència a la dieta mediterrània. També busca potenciar el desenvolupament de solucions innovadores (refrigeri d’origen vegetal) basades en la proximitat dels ingredients, consum de sostenibilitat i saludable, per donar suport als productors agroalimentaris a trobar noves oportunitats de negoci, fomentar noves oportunitats de creació d'ocupació i diversificació en el sector alimentari mediterrani tradicional i donar suport a empreses alimentàries a aconseguir superar les barreres del mercat amb un avantatge competitiu sostenible dissenyant refrigeris innovadors orientats als consumidors.

El partenariat d’aquest projecte està format per un total de 18 socis entre centres de recerca, universitats, associacions de consumidors, empreses elaboradores i administracions públiques, que pertanyen a 8 països de la conca mediterrània: Turquia, Tunísia, Marroc, Líban, Egipte, Gràcia, Itàlia i España. Aquest projecte és part del programa PRIMA finançat per la Unió Europea.

Font: DACC