AJUTS | 24/05/2022  Ruralcat

S’obre una nova línia d’ajuts de 15 M€ per millorar infraestructures viàries rurals

La inversió es distribuirà en 5 M€ durant els anys 2022, 2023 i 2024, a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, a serveis bàsics i a explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

Es tracta de la línia d’ajuts més important que s’ha impulsat en els darrers anys per part del Departament en aquest àmbit.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obrirà en els pròxims dies una nova línia d’ajuts dotada amb un total de 15 milions d’euros, distribuïts en 5 milions durant els anys 2022, 2023 i 2024, a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, a serveis bàsics i a explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.. Es tracta de la línia d’ajuts més important que s’ha impulsat en els darrers anys per part del Departament en aquest àmbit.

La majoria dels camins rurals es concentren a les comarques rurals. Es consideren municipis de comarques rurals els que tenen una densitat de població inferior a 100 ha./km². A Catalunya, 22 de les 42 comarques, amb el 58,8% de la superfície i el 7,9% de la població, es consideren rurals. Són aquestes comarques, juntament amb les de muntanya, on l’actuació i inversió pública és més necessària. Així doncs, podran ser beneficiaris d’aquest ajut els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d’àrees rurals amb menys de 100 habitants/km², els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran.

Amb l’arranjament de camins es vol dotar al territori rural català d’una xarxa de camins que permeti afavorir la diversificació de l’activitat productiva, disminuir els temps de desplaçament, facilitar desplaçaments més ràpids i segurs als serveis bàsics, millorar les condicions d’accés a les explotacions agràries, ramaderes i forestals i fomentar les relacions humanes per tal de mantenir les festes i tradicions, així com l’accés a punts singulars d’interès turístic, cultural o natural.

La voluntat del Departament és assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries amb la millora de les infraestructures de camins al medi rural. La característica principal de la xarxa de camins rurals és el caràcter capil·lar i transversal que forma una malla reticular per tot el territori.

Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres per a l’ampliació, millora i/o adequació d’un camí rural o camins rurals ja existent/s que ja han complert el seu període de vida útil i ús del bé, o tenen un greu deteriorament estructural que n’afecta la transitivitat i la seguretat viària i que pot requerir una millora o reforma integrals. També s’hi inclouen les actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí, com ara estabilització de talussos, modificació del traçat, instal·lació de tanques de protecció o senyalització i pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats. Finalment, serviran per dur a terme actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins amb algun deteriorament estructural superficial que n’afecta la transitivitat, seguretat i perillositat viària.

L’import màxim de l’ajut pel primer tipus d’actuacions no podrà superar els 100.000 € i pel segon tipus d’actuacions l’import no podrà ser de més de  40.000 €. Fins ara el topall era 30.000 € subvencionables per actuació.

La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 90% del cost per a municipis amb menys de 1.000 habitants, del 80% per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants i del 70% per a municipis amb més de 3.000 habitants.

Font: DACC