INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 02/06/2022  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari participa en la X Reunió de la Societat Espanyola d’Espectrometria de Masses

El Laboratori Agroalimentari participa en la X Reunió de la Societat Espanyola d’Espectrometria de Masses que se celebra de l’1 al 3 de juny a Córdoba, amb la presentació del pòster “DART-HRMS determination of gossypol and theobromine in feed samples”.

Aquest treball té com a objectiu la determinació simultània per una tècnica ràpida, sensible i específica de Teobromina i Gossipol en pinsos.

El Laboratori Agroalimentari participa en la “X Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas”, que se celebra de l’1 al 3 de juny a Córdoba amb la presentació del pòster “DART-HRMS determination of gossypol and theobromine in feed samples”.

Aquest treball és fruit de la col·laboració del Laboratori Agroalimentari amb el Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica de la Universitat de Barcelona i té com a objectiu la determinació simultània per una tècnica ràpida, sensible i específica de Teobromina i Gossipol en pinsos per poder avaluar els requisits de la Directiva 2002/32/CE sobre substàncies indesitjables en alimentació animal.

La tècnica DART (Direct Analysis in Real Time) és una eina de desenvolupament creixent en els últims anys. Permet simplificar els llargs processos de preparació de la mostra, que són necessaris per a l’anàlisi d’aquestes substàncies amb les tècniques d’ús habituals en els laboratoris, i la injecció directa a l’espectròmetre de masses sense cromatografia. Amb aquesta metodologia és possible disminuir considerablement el temps d’anàlisi i l’ús de dissolvents orgànics, essent a més d’una tècnica molt sensible i específica, molt més sostenible que les tècniques cromatogràfiques convencionals.

Els bons resultats obtinguts en aquest desenvolupament posicionen la tècnica DART com una opció a considerar en l’anàlisi d’aquestes substàncies en pinsos i mostren la idoneïtat de la tècnica per fer determinacions de substàncies de diferent estructura química amb un tractament poc específic de la mostra.

Font: DACC