FORMACIÓ | 03/06/2022  Ruralcat

El projecte de cooperació Leader “Futurs Emprenedors Rurals” es consolida amb més de 840 alumnes de 33 escoles de la Catalunya rural

Futurs Emprenedors Rurals (FER) és un projecte de foment de l’emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d’escoles ubicades en els territoris rurals.

Es fomenten les habilitats emprenedores i es treballen diferents àrees relacionades amb l’empresa com la comunicació, el màrqueting, els ingressos i les despeses…

Futurs Emprenedors Rurals (FER) és un projecte de foment de l’emprenedoria adreçat a nens i nenes de cicle superior de primària d’escoles ubicades en els territoris rurals. Els i les alumnes aprenen a cercar les oportunitats que els ofereix el seu entorn per tal de crear un projecte empresarial. Així doncs, fomenten les habilitats emprenedores i treballen diferents àrees relacionades amb l’empresa com la comunicació, el màrqueting, els ingressos i les despeses..., combinades amb les diferents competències bàsiques de cicle superior de primària.

El curs escolar 2021-2022 el Projecte FER finalitza amb 33 escoles participants de la Catalunya rural i més de 840 alumnes. Com a cloenda s’ha organitzat tres jornades presencials on, com en una fira professional, els alumnes de les comarques de la Noguera, el Segrià, la Segarra, el Solsonès, el Baix Ebre, i el Montsià presentaran les seves idees emprenedores.

La primera d’aquestes fires es va celebrar a Tortosa, el passat 27 de maig, i el pròxim 10 i el 15 de juny tindran lloc a Balaguer i a Solsona, respectivament. Durant la fira, un jurat professional, format per experts de diferents àmbits relacionats amb l’empresa i l’educació, valorar els projectes presentats i atorga a cada projecte una menció remarcant el punt fort de cada grup empresarial, per tal de valorar cada iniciativa presentada.

I és que des del projecte Futurs Emprenedors Rurals es treballa en la creació de projectes empresarials per a afrontar reptes dels territoris rurals, sense cap límit creatiu, sigui factible o no amb la tecnologia actual. D’aquesta manera, i a través d’un aprenentatge transversal, els alumnes de primària potencien la creativitat, la motivació, el pensament crític, el treball en equip, l’autonomia..., alhora que descobreixen tot el que s’ha de tenir en compte per a emprendre un negoci com ara l’anàlisi del mercat, i l’organització i el màrqueting, entre altres.

Així doncs, entre els objectius que persegueix el projecte destaca: despertar el talent emprenedor dels infants, visualitzar les oportunitats dels territoris rurals i l’aprofitament dels seus recursos, difondre els valors de la cultura emprenedora entre la comunitat educativa, fomentar el treball en equip i altres habilitats emprenedores, així com introduir la cultura financera de forma bàsica a les escoles.

El projecte es divideix en tres blocs: ‘Quina bona idea’, ‘Els reptes de FER’, i ‘Històries d’empreses de la Catalunya Rural’. El primer bloc se centra en històries d’invents i inventors, el segon en la creació del projecte empresarial, i el tercer en històries reals d’empreses de la Catalunya rural.

La coordinació del projecte es fa des del Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord amb la col·laboració d’altres Grups d’Acció Local de Catalunya, i és finançat pel fons el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022. També compta amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, que, juntament amb el Consorci, ha gestionat la formació a mestres durant tot el curs escolar.

Per a facilitar que nous centres escolars puguin implementar el projecte FER a l’aula el proper curs, el dia 28 de juny s’ha organitzat una sessió informativa en línia, dirigida als equips docents dels centres, en la qual s’explicarà el projecte i experiències de mestres.

Font:  DACC

Informació relacionada