FORESTAL | 08/06/2022  Ruralcat

PEFC Catalunya fa una crida a la ciutadania a implicar-se activament en la campanya de prevenció d’incendis forestals

L’entitat treballa per impulsar la implicació activa de la ciutadania i de totes les institucions sobre la gran importància que té conscienciar-se i informar de la normativa de prevenció d’incendis forestals per tal de disminuir les conductes de risc.

La gestió forestal sostenible duta a terme pels propietaris públics o privats no és afectiva si els boscos acaben sent consumits pel foc en poques hores.

El 15 de juny comença la prohibició de treballs forestals que generen restes vegetals, tret que es disposi d’una autorització expressa. Tota la cadena de valor del sector forestal és perfectament conscient de la importància de la prevenció dels incendis a Catalunya, tot i que els darrers anys han estat favorables gràcies a la poca superfície forestal afectada; aquesta situació pot canviar ràpidament per un descuit, un accident o una negligència, i en qualsevol d’aquestes ocasions pot arribar a desaparèixer una gran part del patrimoni natural del país, provocant pèrdues milionàries, tant per a la propietat forestal com per al conjunt de la societat que es beneficia dels múltiples i valuosos serveis que ofereixen els boscos catalans.

La gestió forestal sostenible duta a terme pels propietaris públics i privats no és afectiva si els boscos acaben sent consumits pel foc en poques hores. Els incendis forestals generen grans inconvenients a més de provocar la desforestació i pèrdua d’hàbitats i de biodiversitat, ja que són també responsables del 20% de les emissions de diòxid de carboni que es produeixen a conseqüència de l’activitat humana.

Des d’aquest punt de vista, els membres de PEFC Catalunya volen fer una crida a la implicació activa de la ciutadania i de totes les institucions sobre la gran importància que té conscienciar-se i informar de la normativa de prevenció d’incendis forestals per tal de disminuir les conductes de risc. 

Per fer-ho, donen un seguit de consells a la ciutadania com no llençar burilles enceses ni llumins, no tirar petards, focs d’artifici, coets o altres artefactes que continguin foc en zones de perill, no fer barbacoes que no estiguin autoritzades, no cremar residus al jardí, ja que està prohibit, i no deixar escombraries i deixalles al bosc.

Per fer difusió de la campanya i que la gent ho pugui compartir, han creat la infografia Stop al foc i el hashtag #StopAlFoc.

Font: PEFC Catalunya