aJUTS

Aquesta taula és merament informativa. Per confirmar terminis i disponibilitats cal anar a l’enllaç de tràmits
Ajuts relacionats amb fertilització i dejeccions ramaderes Tipus ajut Termini sol·licitud
Suport tècnic en fertilització
Assessorament a la fertilització Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI 1 d'octubre a 31 d'octubre 2022
Mostreig / anàlisis de sòls Ajut agroambiental per a la Gestió de la fertilització FORA DE TERMINI 1 de febrer a 15 de juny 2020
Maquinària i accessoris
Cèlul·les càrrega / transductors de pressió (per a remolcs de fem) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Cisterna (si es demana conjuntament amb AJUT JOVES AGRICULTORS) Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Cisterna amb mànegues/injectors Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Cisterna amb mànegues/injectors Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Cisterna amb mànegues/injectors Pla Renove 2021 FORA DE TERMINI 15 de juliol a 15 de setembre 2022
Distribuïdors de fertilitzants minerals Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Distribuïdors de fertilitzants minerals Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Escampador amb control de dosificació Pla Renove 2021 FORA DE TERMINI 15 de juliol a 15 de setembre 2022
Escampadors de fems amb control de dosificació Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Escampadors de fems amb control de dosificació Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
GPS / sensors de velocitat Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Mànegues / injectors Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Sensors de dosificació: Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI 15 al 30 de setembre de 2021
Sensors de dosificació: Electrovàlvules / regulador de cabal (per a cisternes de purins) Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Sensors de nutrients: Conductímetre / NIR Ajut de mínimis 2021 FORA DE TERMINI 15 al 30 de setembre 2021
Sensors de nutrients: Conductímetre / NIR Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Sensors de nutrients: NIR Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Explotacions ramaderes (instal·lacions)
Adaptació/cobriment de basses/dipòsits exteriors i nous sistemes d'emmagatzematge Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Dipòsits de purins Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Femers Millora de la competitivitat FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Sistemes de precisió de gestió del bestiar Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Projectes / Recerca / Transferència
Foment d'accions de transferència de coneixements, informació i adquisició de competències en digitalització Subvencions al Paquet de Digitalització FORA DE TERMINI 18 de febrer a 10 de març 2022
Projectes pilots innovadors (Grups Operatius) Ajuts a projectes pilot innovadors FORA DE TERMINI 2 de juny a 2 d'agost 2021
Recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica Ajut a la recerca FORA DE TERMINI 12 de novembre a 12 de desembre 2022
Suport a les activitats de transferència tecnològica Activitats de demostració en transferència tecnològica FORA DE TERMINI 14 de juny a 31 d'octubre 2019
Càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries Ajuts Estratègia alimentària EN TERMINI 30 de desembre a 27 de febrer 2023
Innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa Ajuts Estratègia alimentària EN TERMINI 30 de desembre a 27 de febrer 2023
Tractaments / Energia
Millora de l'eficiència energètica en edificacions, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Sistemes de gestió de dejeccions ramaderes (NDN, separació sòlid-líquid i compostatge) Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Mitigació del Canvi Climàtic FORA DE TERMINI 1 de febrer a 13 de maig 2022
Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes Infraestructures de biodigestió de purins porcins FORA DE TERMINI Darrera convocatòria 2011
Sistemes/instal·lacions de producció d'energia tèrmica/elèctrica amb fonts d'energia renovable Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Sistemes/instal·lacions de producció d'energia tèrmica/elèctrica amb fonts d'energia renovable Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)  FORA DE TERMINI Fins al 30 de novembre de 2020
Valorització energètica de fems (Plantes de biogàs de baixa capacitat 10.000-20.000 m3 fems/any) Fons Next Generation FORA DE TERMINI 29 d'abril a 28 de juny 2022
Instal·lacions per a produir biogàs Fons Next Generation (ESP) FORA DE TERMINI 12 de setembre a 28 d'octubre 2022
Instal·lacions per al tractament del digerit agrícola) Fons Next Generation (ESP) FORA DE TERMINI 12 de setembre a 28 d'octubre 2022
Atenció: 

A banda dels ajuts esmentats, hi ha els ajuts per a la incorporació de joves agricultors/es amb els quals es pot optar a certes inversions.

Tingueu en compte que hi pot haver incompatibilitat entre ajuts, caldrà consultar-ho a l'oficina comarcal corresponent