PMFA Comarques gironines - Camps

 

La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 2001
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Cereal d'hivern
 • Tractaments: Fem boví + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 2001
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Cereal d'hivern
 • Tractaments: Purí porc + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 2001
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Cereal d'hivern
 • Tractaments: Mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 1995
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Cereal d'hivern
 • Tractaments: Fang EDAR + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 2002
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Blat de moro
 • Tractaments: Fem boví + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
La Tallada d'Empordà
 • Any inici: 1996
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Blat de moro
 • Tractaments: Fang EDAR + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
Santa Pau
 • Any inici: 2007
 • Any fi: 2015
 • Cultiu: Doble cultiu anual per farratge
 • Tractaments: Fem boví + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu
 
Verges
 • Any inici: 2008
 • Any fi: Vigent
 • Cultiu: Rotació raigràs (hivern) i blat de moro (estiu)
 • Tractaments: Purí boví + mineral
 • Tipus de conreu: Conreu intensiu