NORMATIVA

FT nº3: Fertilització dels cultius en zones no vulnerables als nitrats

FT nº2: Fertilització dels cultius en zones vulnerables als nitrats

FERTILITZACIÓ

FT nº18: Maneig de la plalla del cereal d'hivern

FT nº17: Obtenció de la concentració de nitrogen en dejeccions ramaderes

FT nº72: Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

FT nº15: L’aplicació de purí porcí a l’alfals

FT nº14: Característiques i comportament del fem de conill com a fertilitzant

FT nº11: Maneig de les restes de la collita de panís

FT nº1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles

TRACTAMENTS

FT nº12: Nitrificació-desnitrificació

FT nº10: Digestors rurals

  novembre 2013 | NUM. 10

FT nº9: Plantes de biogàs

  novembre 2013 | NUM. 09

FT nº7: Compostatge

  octubre 2013 | NUM. 07

FT nº6: Separador sòlid-líquid

  octubre 2013 | NUM. 06

FT nº4: Principals sistemes de gestió i tractament de les dejeccions ramaderes

MOSTREIG

FT nº16: El conductímetre: eina per a conèixer els nutrients del purí

FT nº13: Anàlisis de sòl: Guia bàsica per al seu mostreig

FT nº8: Protocol per al mostreig foliar

  novembre 2013 | NUM. 08

FT nº5: Protocol per al mostreig de dejeccions ramaderes

EINES