Caracterització de purins i fraccions líquides del conductímetre si no s’adapta amb la temperatura

En cas que el conductímetre instal·lat no ajusti els valors amb la temperatura, caldria adaptar les dades de la recta introduïda  o utilitzar els valors de les taules de cadascun dels casos, segons si l’època de mesura/aplicació és més freda o calorosa.

 

Origen del purí o la fracció líquida ESTIU HIVERN
Porcí Engreix Porcí engreix ESTIU Porcí engreix HIVERN
Porcí Mares Porcí mares ESTIU Porcí mares HIVERN
Porcí Cicle Tancat Porcí cicle tancat ESTIU Porcí cicle tancat HIVERN
Porcí fracció Líquida Porcí fracció líquida ESTIU Porcí fracció líquida HIVERN
Porcí origen Desconegut Porcí origen desconegut ESTIU Porcí origen desconegut HIVERN