Notícies

Actualitzat el llistat de productes fitosanitaris autoritzats per lluitar contra la mosca de l’oliva

SANITAT VEGETAL | 13/09/2021  Ruralcat

Actualitzat el llistat de productes fitosanitaris autoritzats per lluitar contra la mosca de l’oliva

Aquesta plaga pot provocar danys important en la collita de l’oliva i pèrdues en la producció i qualitat de l’oli.

La mosca de l'oliva és un dípter de la família Trypetidae que provoca pèrdues de la producció i de la qualitat de l’oli

El Servei de Sanitat Vegetal del DACC ha actualitzat el full informatiu de la lluita contra la mosca de l’oliva (Bactrocera oleae) i el llistat de productes fitosanitaris autoritzats, en què figuren insecticides (adulticides i larvicides), mitjans de captura massiva, tècnica d’atracció i mort i productes repel·lents com el caolí.

La mosca de l'oliva és un dípter de la família Trypetidae que causa pèrdues de la producció i de la qualitat de l’oli obtingut en provocar la caiguda prematura dels fruits de l'arbre i la pèrdua de qualitat de l'oli. Els danys directes que provoca venen causats per l'activitat alimentària de les larves, les quals indueixen unes pèrdues del 2-5% de la producció d’oli i eventualment la caiguda massiva dels fruits. També produeix danys indirectes, causats per activitats fúngiques que incrementen la taxa de peròxids i de l’acidesa de l'oli. El moment en què pica l’oliva per fer la posta i la severitat de l’atac depenen de factors climàtics, meteorològics, agronòmics, de la biologia de la mosca i de la sensibilitat varietal de l’olivera.

Per al seu control, cal seguir les recomanacions de les Estacions d’Avisos fitosanitaris del Serveis de Sanitat Vegetal i el personal tècnic de les Agrupacions de Defensa Vegetal(ADV).

Per aconseguir un elevat grau de protecció contra la mosca de l’oliva s’han de seguir els principis que marca la Gestió Integrada de Plagues i les recomanacions d’IRAC pel que fa a la prevenció de resistències.

Font: DACC

 

Actualitat

 | 26/05/2022 

Premiats al OLIVEJAPAN2022, amb medalla d’or ARBOR-SACRIS de Mil&Un Verd SL, amb medalla de plata ARBOR-SENIUM i CASOLI del mateix productor, ETIM de Molí de la Mola, MAS TARRÉS d’Olis Solé SL i ROMANICO de ACTEL SCCL. Mil&Un Verd i Molí de la Mola participen del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat d’olis catalans

 | 24/05/2022 

KYLATT de la Cooperativa d’Alcanó ha tret medalla de d'or al concurs de Berlin 2022. Alcanó participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 24/05/2022 

Casolí i Arbor Sacris de l’empresa MIL&UN VERD SL han tret medalla de platí i d'or al concurs de Berlin 2022. MIL&UN VERD participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 19/04/2022 

Arbor Sacris, Casolí i Migjorn-Arbequina han tret medalla d'or al concurs de Nova York 2022. Es tracta de dos operadors que participen al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat. TORRES i MOLI COLOMA-LA BOELLA també han obtingut medalla d’or al seus olis

 | 21/03/2022 

Arbor Sacris i Casolí han tret medalla d'or al concurs de Dubai IOOC 2022. Es tracta de dos olis de l’empresa catalana MIL&UN VERD SL que participa del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat dels olis catalans. En el mateix certamen, Olis Castelló també ha obtingut una medalla d’or al seu oli

 | 14/03/2022 

Guia Catalunya Selecció 2020-21

 | 11/03/2022 

La 10a edició del Japan Olive Oil Prize se celebrarà a Tòquio del 4 al 8 d'abril de 2022