AGROTECNIO, el centre de recerca en Agricultura i Alimentació enfocat al “One Health” i totes les baules de la cadena agroalimentària

Agrotecnio és un centre d’excel·lència internacional amb més de 10 anys de trajectòria que desenvolupa recerca d’avantguarda amb la finalitat de tenir un gran impacte científic i econòmic i millorar el benestar de la societat. Pretén executar recerca científica fonamental i estratègica d’alt nivell en l’àmbit agroalimentari així com difondre els seus resultats a la societat. Actualment, el centre es troba en un moment de canvis i creixement i s’endinsa a una nova etapa.

13/03/2024

Agrotecnio és un centre d’excel·lència internacional amb més de 10 anys de trajectòria, que des de l’any 2012 es troba al Campus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Forestal i Veterinària (ETSEAFIV) de la Universitat de Lleida. El centre desenvolupa recerca d’avantguarda amb la finalitat de tenir un gran impacte científic i econòmic i millorar el benestar de la societat. Agrotecnio és un centre CERCA, la xarxa de centres de recerca d’excel.lència de la Generalitat de Catalunya. El model CERCA es caracteritza per l’assoliment de fites científiques i tecnològiques ambicioses impulsades des dels centres però també per l’aplicació d’un seguit de polítiques i estratègies conjuntes. Els centres optimitzen els seus actius i comparteixen accions comunes i bones pràctiques. Així mateix, l’avaluació institucional, de manera estratègica, va corregint sistemàticament possibles contingències.

 

“Agrotecnio persegueix uns objectius traslacionals, aplicables, que permetin impulsar canvis palpables en l’agricultura, l’alimentació, el medi ambient i la salut”

 

El tret diferenciador d’Agrotecnio, i pel qual es regeix la seva missió, és desenvolupar recerca científica fonamental i estratègica d’alt nivell en l’àmbit agroalimentari així com difondre els seus resultats a la societat, inclòs el sector privat. José Antonio Bonet, director del centre de recerca, remarca que Agrotecnio persegueix uns objectius “traslacionals, aplicables, que permetin impulsar canvis palpables en l’agricultura, l’alimentació, el medi ambient i la salut”.

 

José Antonio Bonet, director d’Agrotecnio des de l’any 2023 i catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV) de la Universitat de Lleida (UdL).

 

Així doncs, la recerca del centre es nodreix d’una àmplia gamma de coneixements especialitzats en ciències agronòmiques i mediambientals, ciències animals i ciències dels aliments.  Agrotecnio té com a objectiu consolidar-se com un referent en l’àmbit europeu que abordi tots els elements clau de la cadena alimentària de forma integrada, centrant-se en cultius, animals i aliments d’importància comercial, més que en sistemes model. Bonet afegeix que “centra els seus esforços en les espècies cultivades amb una vocació de servei a l'agricultura més propera, però contribuint alhora a la solució dels reptes globals”.

 

La recerca del centre es nodreix d’una àmplia gamma de coneixements especialitzats en ciències agronòmiques i mediambientals, ciències animals i ciències dels aliments

 

Una de les finalitats del centre també és fomentar la vocació científica dels joves estudiants i afavorir que els joves científics continuïn la seva formació. Així doncs, Agrotecnio defineix com un dels seus objectius principals la formació. És per aquest motiu que ofereix programes de formació per a joves investigadors i col·labora en estudis de doctorat i de màster.  

 

Un altre punt a destacar d’Agrotecnio és la ciència oberta, és a dir, que els resultats que obtenen a través de les seves investigacions siguin oberts, accessibles i transparents. Posen a la disposició de la ciutadania la consulta i reutilització gratuïta de les dades dels seus articles científics i projectes. D’aquesta manera, compleixen amb el model “Open Access” de la Comissió Europea.

 

L’enfocament des de la llavor fins a la taula i el concepte de “One Health”

La filosofia de la recerca d’Agrotecnio és única, ja que aborda la majoria dels aspectes de la cadena alimentària, des de la llavor fins a la taula, és a dir, que treballa tenint en compte tots els sectors i les baules de la cadena alimentària.  Aquest enfocament porta al centre a operar tenint en compte el concepte “Una sola salut” (One Health), un plantejament integrat i unificador per a equilibrar i optimitzar la salut de les persones, els animals, les plantes i el medi ambient. El concepte “considera que la salut de les persones, els animals, les plantes i el medi ambient estan connectades”, especifica el director del centre. Un clar cas que demostra aquesta connexió és la pandèmia de la COVID-19, “una malaltia que va ser una zoonosi, és a dir, que va saltar dels animals als humans”, posa d’exemple Bonet.

 

One Health és un plantejament integrat i unificador per a equilibrar i optimitzar la salut de les persones, els animals, les plantes i el medi ambient.

 

Implementar aquest plantejament a la recerca “suposa buscar sinergies entre els grups sense importar si són d’agronomia i ciències ambientals, de ciències animals o de ciències dels aliments”, explica el director del centre, i destaca que tenen “un programa de col·laboració amb l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (AGROHEALTH) amb el que financem projectes transversals per ser capaços d’abastar tot el concepte One Health, incloent la salut humana”.

 

Agrotecnio treballa tenint en compte tots els factors de la cadena alimentària, des de la llavor fins a la taula.

 

Per poder treballar tots els aspectes del procés de la cadena alimentària, Agrotecnio se centra en la intensifi­cació sostenible, la transformació efi­cient i la salut i la nutrició a través de quatre objectius principals: l’ús eficient i sostenible dels recursos, la lluita contra les amenaces emergents en la producció i processament d’aliments, la mitigació dels riscos alimentaris i la creació i producció d’aliments enriquits.

 

“Agrotecnio se centra en la intensificació sostenible, la transformació eficient i la salut i la nutrició”

 

Bonet especifica que tenen “quinze grups de recerca en tres grans àrees científiques i tecnològiques: agronomia i ciències ambientals, ciències animals i ciències dels aliments”. D’aquesta manera s’organitzen per crear “sinergies que permeten solucionar o intentar solucionar amb una visió integrada els problemes i els reptes que es troba el sector agroalimentari”, aclareix el director del centre.

 

L’agronomia i les ciències ambientals, les ciències animals i les ciències dels aliments són les tres àrees científiques i tecnològiques del centre.

 

La transferència tecnològica, una part de l’ADN del centre

La transferència de tecnologia és una altra de les línies de treball d’Agrotecnio. Des del centre, s’ofereixen a empreses i organitzacions els seus serveis científics-tècnics per ajudar-los a desenvolupar els seus projectes de recerca i innovació. “La transferència de coneixement forma part de l’ADN del centre”, afirma Bonet, i afegeix “no entenem la generació de nou coneixement sense la seva transferència al conjunt de la societat”.

 

Els grups de recerca del centre treballen, tant amb els serveis científics-tècnics oficials de la Universitat de Lleida, com amb els convenis realitzats amb empreses i entitats.

 

La seva oferta de serveis es compon de tècniques especialitzades, assessorament professional, formació en l’ús i implantació de noves tecnologies i suport en la presa de decisions en el sector agroalimentari. Tot això amb equips innovadors i personal qualificat. Les actuacions per a transferir el coneixement són diverses. “Poden anar des de publicacions, jornades i esdeveniments de comunicació de resultats per a una audiència amplia a contractes i convenis específics per a resoldre demandes concretes”, explica el director.

 

“No entenem la generació de nou coneixement sense la seva transferència al conjunt de la societat”

 

Així doncs, a Agrotecnio, recerca i transferència de coneixements van agafades de la mà, i els grups de recerca del centre treballen, tant amb els serveis científics-tècnics oficials de la Universitat de Lleida, com amb els convenis realitzats amb empreses i entitats. Agrotecnio, a més, pot actuar com assessors de la legislació agroalimentària, tant la catalana, com l’espanyola i l’europea.

 

Una nova etapa

Actualment, Agrotecnio es troba en un moment de canvis i creixement, s’endinsa en una nova etapa. Bonet considera que “la fundació està reformant els seus estatuts per a incorporar al seu patronat a la Generalitat de Catalunya”. Es tracta d’un pas important pel centre, un abans i un després, ja que permetrà “assumir la participació i la gestió directa de nous projectes, que obriran la via a noves línies de recerca i que comportaran un creixement del centre”, afegeix Bonet.

 

Agrotecnio compta amb més de 150 científics i científiques organitzats en quinze grups de recerca.