La Fundació Emys, un referent en la custòdia del territori i gestió de les zones humides

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre que fa 33 anys que es dedica a la conservació de la natura, en especial a les zones humides i a la tortuga d’estany, mitjançant recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació.

Fundació Emys

18/09/2020

El projecte de Fundació Emys neix l’any 1987 de la mà de l’Associació ADEPAR, un grup de joves del municipi de Riudarenes que es van agrupar per conservar diferents zones humides del territori amb presència de tortuga d’estany. L’any 2003, amb el suport de l’Ajuntament de Riudarenes i alguns mecenes, el projecte agafa un impuls definitiu i es crea la Fundació Emys, dedicada a la conservació del patrimoni natural de Catalunya.

La Fundació té per objectiu l’estudi, la protecció i la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat amb el medi natural mitjançant la custòdia del territori, amb especial èmfasi en els espais humits i la tortuga d’estany (Emys orbicularis), d’on prové el seu nom.

“La Fundació té per objectiu l’estudi, la protecció i la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat amb el medi natural mitjançant la custòdia del territori”

L’entitat treballa amb propietaris, voluntaris, gestors, experts i usuaris del territori per fomentar una conservació a llarg termini de la biodiversitat, una gestió forestal sostenible, promovent l’agroecologia, l’economia verda, l’educació ambiental i l’ecoturisme.

En conservació, lentitat treballa en el seguiment científic de diferents espècies i hàbitats amenaçats, fomentant-ne la seva conservació mitjançant accions pràctiques de gestió per la reducció de les seves amenaces i la millora de les seves necessitats.

La Fundació també treballa mitjançant accions concretes de formació i assessorament a agricultors per promoure una agricultura dAlt Valor Natural, és a dir, aquella agricultura capaç de sostenir alts nivells de biodiversitat. “L’objectiu és que lagricultura no només respecti la natura, sinó que ajudi a conservar-la més que mai, per eliminar el dogma de que la conservació i lactivitat humana no són compatibles” explica Marc Vilahur, director de la Fundació Emys.

La tortuga d'Estany

La tortuga d’estany és una espècie autòctona de les zones humides de Catalunya que es troba en perill d’extinció. En els últims 30 anys la majoria de les seves poblacions han desaparegut degut a la pèrdua i degradació del seu hàbitat, greument afectat pels pesticides en laigua malgrat que els ecosistemes on es troba són molt rics en biodiversitat.  “A Catalunya en aquests moments només queda una població madura estable, que és la que trobem a la plana de la Selva, malgrat anteriorment se n’havien comptabilitzat fins a set. Tanmateix, actualment sestan duent a terme diverses campanyes de reintroducció a diferents punts del territori” explica Vilahur.

Cada any, i des de fa més de 30, l’entitat fa seguiments per conèixer l’estat de conservació de la tortuga d’estany per tal de determinar-ne l’estat de conservació i detectar possibles amenaces o problemes per a l’espècie. Mesuren i pesen les tortugues, revisen l’entorn de la bassa i estudien quantes se’n troben de noves. Amb aquestes dades poden saber quin és l’estat de salut de les poblacions de tortuga d’estany i quines mesures cal prendre per a millorar-lo, per exemple on crear noves basses o si cal restaurar alguna bassa existent. Per això, Fundació Emys manté una col·laboració amb el grup de recerca d’ecologia aquàtica de la Universitat de Girona (UdG) i acull estudiants de pràctiques de grau, màsters i doctorands de diferents universitats. 

“Cada any, i des de fa més de 30, l’entitat fa seguiments per conèixer l’estat de conservació de la tortuga d’estany per tal de determinar-ne l’estat de conservació i detectar possibles amenaces o problemes per a l’espècie”

Conèixer la tortuga d’estany en profunditat és el primer pas per a educar en la seva conservació. Per això l’entitat posa a l’abast de tothom informació sobre l’espècie i el seu estat de conservació. A més, ofereix la possibilitat d’apadrinar una tortuga com una bona manera d’ajudar a la seva supervivència així com per salvar a altres espècies d’animals diferents que hi ha a les basses.

Els fons recaptats van íntegrament destinats a aquest projecte de seguiment que, gràcies a la feina feta per l’entitat ja és el més longeu d’aquesta espècie en tot el món.

Els projectes de conservació de la biodiversitat

Des de la fundació s’explica que les zones humides a Catalunya han estat en constant regressió, per ser sòls improductius  des dun punt de vista de producció daliment a més de factors climàtics com la sequera, que també fomenta la seva desaparició. Tanmateix, s’assegura que la seva conservació és especialment important ja que “on hi ha aigua hi ha vida, i aquests espais són grans reservoris de diversitat danimals i plantes, i mantenen els equilibris naturals, evitant així que es produeixin fenòmens ambientals extrems i mitigant els efectes de la crisi ambiental global en la que ens trobem” analitza el director de la Fundació.

Els acords de custòdia que s’estableixen entre una entitat ambiental i un propietari són una eina bàsica per a dur a terme projectes de recuperació i protecció del medi en espais privats, amb la participació o el permís de la propietat.  En aquest sentit, la Fundació Emys és un referent a Catalunya en la implementació de la custòdia del territori i en la conservació i gestió de zones humides.

La Fundació Emys és un referent en la implementació de la custòdia del territori i en la conservació i gestió de zones humides

La Fundació Emys va començar la seva tasca de conservació l’any 1987, i va firmar el primer acord de custòdia del territori de Catalunya el 1989, en el seu esforç per conservar la tortuga d’estany i el seu hàbitat. Des de llavors s’han firmat 35 acords de custòdia forestal i agrària.

L’entitat treballa per tal que es puguin fer compatibles els usos  i activitats en espais custodiats amb la conservació dels valors naturals del territori a llarg termini.

Actualment lentitat treballa sobre més de 1.000 hectàrees en custòdia amb més de 40 contractes amb diferents finalitats. “L’èxit de tot això, però, és la possibilitat de generar sinèrgies entre lentitat i els propietaris i gestors del territori per emprendre conjuntament el camí cap a una gestió sostenible a llarg termini del territori”, comenta Vilahur, tot i que adverteix que la custòdia té limitacions ja que “és un instrument molt interessant però no màgic” ja que també suposa un cost i a vegades no permet complir tot allò que es proposen amb aquesta estratègia.

Una altra de les eines estratègiques per involucrar els municipis en la conservació del territori és l’afectació de l’IBI, una iniciativa que permet als ajuntaments disposar d’un petit fons anual per a destinar a projectes de conservació i millora del medi ambient. Aquesta iniciativa consisteix en l’afectació del 0,5% de l’IBI per a la conservació de la biodiversitat i el medi natural del municipi, que va començar el 2014 a Maçanet de la Selva. 
Des de llavors s’hi han adherit Santa Coloma de Farners, Viladrau, Vilobí dOnyar, Les Planes dHostoles, Riudellots de la Selva, Hostalric, Palafolls pel que fa a les comarques de Girona, però també a municipis com Vilanova i la Geltrú, Rubí, Montblanc o Prats de Lluçanès. En el marc d’aquesta iniciativa s’han realitzat diversos projectes des de la instal·lació de caixes niu, la creació de basses o la realització de tallers educatius i de sensibilització ambiental.

La custòdia agrícola i forestal

L’entitat treballa des de fa anys amb un programa pel foment de la custòdia agrària. Les superfícies agrícoles ocupen gran part del nostre país i una gestió sostenible dels espais agraris, que faci compatible la producció d’aliments amb la conservació de la biodiversitat, significa una millora substancial en la conservació de la natura al nostre país.

Per això Fundació Emys treballa des de 2009 en la formació, acompanyament i assessorament als pagesos que ho vulguin a fi d’ajudar-los en el procés de reconversió cap a una agricultura que permeti viure als agricultors d’una gestió que alhora afavoreixi la conservació de la natura.

En aquest sentit, la Fundació Emys té vuit acords de custòdia amb pagesos i ramaders ecològics del territori amb l’objectiu d’implementar amb ells agricultura i ramaderia ecològica i d’alt valor natural (AVN). La AVN és aquella agricultura i ramaderia capaç de sostenir alts nivells de biodiversitat, fet que afavoreix la conservació, però alhora és una tècnica que afavoreix la productivitat i el control de les plagues i malalties. “LAgricultura dAlt Valor Natural té un enfoc ecosistèmic de la producció agrària, o sigui entenem que lespai productiu ha de mantenir certs equilibris ecològics. Així doncs, emulant el que fa la natura i respectant la seva complexitat, aconseguim un equilibri idoni per la producció que la fa més resistent a plagues, malalties, pol·lució i altres estressos,... tot aconseguint un alt grau de biodiversitat, que ben gestionat pot afavorir la pol·linització o la retenció daigua, per exemple” explica el seu director.

D’altra banda, des de Fundació es treballa en l’assessorament i acompanyament de propietaris forestals que vulguin impulsar una gestió de la finca, des d’una visió que integri la sostenibilitat ambiental i econòmica, per una banda,  amb la visió de la propietat, per l’altra.

Projectes educatius i de sensibilització ambiental

La Fundació Emys sempre ha entès leducació com a una part essencial i indissociable de lentitat. Per això la  sensibilització mediambiental, tant d’adults com d’infants, mitjançant el coneixement  i la interacció pràctica amb la natura és una de les finalitats  essencials de l’entitat.

El  projecte educatiu de l’entitat inclou accions destinades al desenvolupament de la consciència ambiental, el coneixement dels valors naturals i l’interès de conservar-los. La Fundació Emys també disposa d’una oferta d’activitats pedagògiques pensada per a infants i joves,  per tal d’apropar-los a la riquesa del patrimoni natural català.

Els tallers es dirigeixen principalment a centres escolars, des d’infantil a cicles formatius de grau superior, però també poden realitzar-se a entitats  de lleure. La majoria d’activitats que s’ofereixen poden  ser realitzats en el centre, en els espais gestionats per l’entitat o altres espais. 

“El  projecte educatiu de l’entitat inclou accions destinades al desenvolupament de la consciència ambiental, el coneixement dels valors naturals i l’interès de conservar-los”

A l’estiu, també s’organitza el casal ambiental per infants de 3 a 12 anys i el camp de treball per a joves de 14 a 17 anys.

D’altra banda, l’entitat també promou l’agroecologia i l’agricultura ecològica d’alt valor natural amb cursos de formació per a experts, tallers i xerrades formatives i divulgatives per a ciutadans i famílies.

El Rebost de Can Moragues

L’economia verda és l’aposta de la Fundació per fomentar activitats econòmiques que alhora que conserven la natura, permeten als qui ho fan viure d’aquesta gestió, facilitant així una gestió sostenible a llarg termini. 

El Rebost de Can Moragues és la primera botiga amb restaurant de productes en custòdia del nostre país on es pot comprar i degustar els productes dels agricultors. “Oferim tot tipus de productes alimentaris de proximitat, focalitzant-nos en la necessitat de generar un mercat amb traçabilitat des del productor al consumidor, perquè només recuperant el coneixement de lorigen del producte el consumidor pot ser conscient del que menja, i això només es pot recuperar si retornem als circuits curts i de proximitat. Amb Can Moragues hem volgut actualitzar aquest concepte i volem que la gent també recuperi la cultura sobre les varietats locals, un patrimoni agrícola únic i que hem de preservar” explica Marc Vilahur.

Can Moragues és el resultat de la col·laboració entre la Fundació Emys i la Fundació Astres amb l’objectiu de fomentar la conservació del territori i ajudar les persones de col·lectius desafavorits que en formen part. D’aquesta manera, es produeixen melmelades i salses ecològiques fetes amb productes frescos de productors en custòdia del territori, elaborades i etiquetades de forma artesanal.

També es realitzen activitats per divulgar la sostenibilitat alimentària i augmentar el coneixement en aquest àmbit de les visites.

A més, el centre disposa d’un hort ecològic i d’alt valor natural de 2.000m2 on els visitants i els professionals agrícoles poden aprendre sobre les metodologies de l’agricultura ecològica i sobre les varietats locals d’horta de Catalunya.

Informació relacionada