L'Escola Agrària del Pallars es reinventa a través de la formació professional orientada a l'entorn de muntanya

Al llarg d’aquests més de 40 anys, l’Escola Agrària del Pallars ha anat adaptant la seva oferta formativa a les necessitats dels principals actors del territori, treballant per a la diversificació de l’activitat agrària per tal d’afavorir el desenvolupament rural.

Escola Agrària del Pallars

16/10/2020

L’Escola Agrària del Pallars està situada a Talarn (Pallars Jussà), al bell mig de la conca de Tremp, a l’antiga estació de tren que donava servei a molts pobles del voltant de Palau i Puigcercós. És un centre escolar públic del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya que ofereix  formació professional especialitzada en el sector agroalimentari de muntanya.

L’edifici on es localitza l’escola es va adequar per poder donar resposta a les necessitats del centre, que va iniciar la seva activitat a Tremp l’any 1976, oferint la Formació Professional Agrària de primer grau. A l'any 1989, va engegar el programa de la Pluriactivitat, a fi d'adequar l'activitat del Centre a les necessitats d'un àmbit més ampli, el món rural. Al llarg d’aquests més de 40 anys, l’Escola Agrària del Pallars ha anat adaptant la seva oferta formativa a les necessitats dels principals actors del territori, treballant per a la diversificació de l’activitat agrària per tal d’afavorir el desenvolupament rural.

“L’Escola ha anat adaptant la seva oferta formativa a les necessitats dels principals actors del territori, treballant per a la diversificació de l’activitat agrària per tal d’afavorir el desenvolupament rural”

Instal·lacions del centre

El centre compta amb unes instal·lacions adaptades a les necessitats formatives de l’alumnat i disposa de dues aules, una sala polivalent, un laboratori, una biblioteca escolar amb llibres, revistes i diaris destinats a l'agricultura i la ramaderia, al coneixement de les comarques de Catalunya i material específic, un despatx d’administració i quatre despatxos del professorat.

L’equip docent està format per cinc membres del professorat fixe, professorat especialitzat, personal d’oficis i d’administració.

L'escola en xifres

                   

L’oferta formativa del centre

El centre ofereix formació inicial per a tots aquells que es vulguin dedicar a la transformació agroalimentària de muntanya, a través del nou curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’.

D’altra banda, l’escola posa a disposició dels professionals d’aquest àmbit una completa oferta de formació contínua, mitjançant cursos i jornades de transferència tecnològica, amb l’objectiu de proporcionar-los les eines adequades per actualitzar els seus coneixements i ajudar-los en la capacitació professional. A més a més, també dona suport i formació als joves que es volen incorporar en una empresa agrària i realitza activitats de dinamització i acompanyament dirigit a dones emprenedores del nostre entorn.

Aquest 2020, el centre s’ha reinventat per adaptar-se a una nova realitat i donar resposta a les necessitats del sector agroalimentari de muntanya. Fruit de l’evolució i el progrés d’aquest àmbit, els seus professionals han passat de produir els aliments a realitzar el cicle productiu complet: produint, elaborant i comercialitzant els seus propis productes. “És imprescindible dotar als professionals del sector de les eines i coneixements necessaris perquè puguin adaptar-se a les noves necessitats i puguin desenvolupar una activitat de transformació alimentària amb eficàcia, seguretat, sostenibilitat i sempre sota els paràmetres de la normativa vigent” explica Alba Vila, la directora del centre. Per aquesta raó, ha definit una nova línia de treball pel curs 2020-2021 que consisteix en oferir una formació professional especialitzada que va en línia als objectius de desenvolupament rural sostenible.

“Aquest 2020, el centre s’ha reinventat per adaptar-se a una nova realitat i donar resposta a les necessitats del sector agroalimentari de muntanya”

Aquestes han sigut les veritables raons que han motivat a l’escola a crear un nou full de ruta pel curs 2020-2021 i a posar a disposició, de tots aquells que es volen dedicar en aquest sector, el curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, una oferta parcial que reuneix una selecció de continguts del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària. Es tracta d’una iniciativa pionera, innovadora i adaptada als condicionaments específics de l’entorn de muntanya.

La posada en marxa d’aquesta formació no hauria sigut possible sense el suport i l’ajuda de l’entitat Al teu gust, aliments del Pallars, un programa de l’Ajuntament de Tremp de dinamització del sector agroalimentari del Pallars Jussà.

El curs es divideix en dos blocs formatius diferents. En primera instància, s’ofereix una formació tècnica que ajudarà als alumnes a conèixer la tecnologia alimentària, assajos físics i fisicoquímics dels aliments, l’envasament i embalatge dels productes, la comercialització i promoció dels aliments, el control i higiene, la seguretat alimentària, la conducció i control del procés d’elaboració, la bioquímica i microbiologia, la prevenció de riscos laborals i la preparació i conservació dels productes de muntanya.

D’altra banda, la segona fase del curs és més pràctica i l’alumne podrà comptar amb Formació en centres de treball (FCT) i triar entre dos itineraris diferents. El primer és ‘Desenvolupa el teu projecte’, que té un caire més emprenedor i on l’estudiant proposarà la creació d’una iniciativa pròpia i aprendrà a controlar la producció, els costos, la qualitat i els processos d’una activitat agroalimentària, entre d’altres. El segon itinerari, en canvi, és ‘Aprèn a l’empresa’ on l’alumne seguirà aprofundint en l’empresa alimentària, en el coneixement dels processos i la qualitat en la indústria. L’alumne pot cursar l’FCT i el projecte en modalitat dual.

A més a més, el centre ofereix la màxima flexibilitat als alumnes, ja que els dona la possibilitat de matricular-se només d’aquelles unitats formatives (UF) que siguin del seu interès.

Per accedir al curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, s’ha de complir un dels següents requisits:

  • Tenir el títol de batxillerat
  • Tenir el títol de tècnic de formació professional, tècnic superior de formació professional, tècnic especialista, COU, el preuniversitari o BUP
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Prova d’accés a grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats podran realitzar igualment el curs però no tindran el reconeixement acadèmic del Departament d’Educació fins que no obtingui algun dels certificats mencionats anteriorment.

Amb aquesta formació, els alumnes disposaran de diverses sortides professionals, com ara treballar en la transformació de productes agroalimentaris, des de la formulació inicial fins a la comercialització, en tasques de condicionament de la matèria primera, programació de la producció i control de la qualitat i seguretat alimentària del sector càrnic, lacti i derivats i fruites i hortalisses. A més a més, els estudiants també obtindran els coneixements per crear la seva pròpia empresa en l’àmbit de la transformació agroalimentària de muntanya. En tot moment, es potenciarà un ensenyament personalitzat gràcies a grups reduïts, on l’alumne rebrà orientació i acompanyament individualitzat, tant per a la inserció laboral com per a començar el seu propi projecte. 

Un cop finalitzat el curs, es comptarà amb la certificació de les unitats formatives superades i es podrà obtenir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària en altres centres, mantenint la qualificació de les unitats formatives superades.

Els interessats en cursar la formació ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’ impartida per l’Escola Agrària del Pallars, poden dirigir-se al centre a través del correu electrònic aecapal.daam@gencat.cat, el telèfon 973 650 179 o demanant cita prèvia per visitar l’escola.

Reptes de futur

L’escola vol donar resposta a les necessitats de formació del sector agroalimentari de la zona de muntanya, introduint estratègies innovadores que facilitin l’accés a la formació de la població de la seva àrea d’influència.

“Actualment, el principal repte de l’escola és consolidar la nova oferta de formació inicial que ha posat en marxa pel curs 2020-2021 i aconseguir l’interès que es mereix per part de les persones que estiguin interessades en formar-se en la transformació de productes agroalimentaris de muntanya” conclou Vila. 

L’escola forma part del projecte pilot de mentoratge professional per a dones del món rural

L’Escola ha format part del projecte pilot de mentoratge professional per a dones del món rural que va engegar el Departament d’Agricultura al mes gener d’enguany i va finalitzar al mes de juny, en el marc del Programa de dones del món rural i marítim 2016-2020, amb l’objectiu d’innovar en l’acompanyament de projecte agrícoles i rurals encapçalats per a dones. Una iniciativa pionera que s’ha iniciat a les comarques del Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i el Baix Ebre i que vol fomentar i visibilitzar la presència de la dona al món rural.

El mentoratge és una eina personalitzada de desenvolupament professional a través de la qual una mentora, una persona d’àmplia trajectòria en el sector agrari, ramader o marítim, comparteix coneixements, habilitats, experiències i aprenentatges, i ofereix consell, informació i guia a una mentorada que està a punt de començar a desenvolupar la seva activitat professional, ajudant-la a desenvolupar respostes als seus reptes i oferint consells per a les possibles situacions en què es trobarà. La mentora és, doncs, una persona amb experiència, empatia i bona disposició per ajudar a altres persones. De fet, la seva funció és de guia de la persona que es troba en el procés d’aprendre. Tot això en un marc de confiança i confidencialitat.

Les Escoles Agràries implicades han realitzat al llarg dels sis mesos de durada del projecte una avaluació final i un seguiment en diferit per tal d’avaluar els progressos de la mentorada.