CURSOS
MASTERS

En aquest apartat de RuralCat podreu trobar formació ofertada per Universitats i altres centres de recerca que ofereixen Màsters que tracten matèries com la teledetecció, la geoinformació, la visió per computador, la geolocalització o els sensors, entre d'altres, amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats professionals i laborals.

Màster en Geoinformació

Coordina. Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Més informació >>

Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica – UNIGIS Girona

Coordina. Universitat de Girona Més informació >>

Màster en Visió per Computador

Coordina. Universitat Autònoma de Barcelona Més informació >>
 

Màsters fora de Catalunya

Master de Teledetección de la Universitat de València

Coordina. Universitat de València Més informació >>

Máster Universitario en TIG para la Ordenación del Territorio: SIG y Teledetección. Universidad de Zaragoza

Coordina. Universitat de Saragossa Més informació >>

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica de la Universidad de Alcalá

Coordina. Universitat de Alcalá Més informació >>