Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 27/04/2021  Ruralcat

Nova campanya de promoció de la cirera i de la patata nova de l'Acord del CBPC al llarg de la Cadena Alimentària de Catalunya

L’objectiu d’aquestes campanyes és informar el consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Les cireres són fàcils de menjar i ideals per a petits i grans

Les entitats signants de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC) han iniciat una nova campanya per a la promoció de la cirera i de la patata nova.

L’objectiu d’aquestes campanyes és informar el consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Per això, s’han publicat dos cartells que informen de les propietats d’aquests productes. Les cireres són fàcils de menjar i ideals per a petits i grans. Les fruites són riques en vitamines i minerals, que els donen propietats antioxidants i vitalitzants. Les patates noves són acabades de collir, molt nutritives i de textura suau.

L’Acord del CBPC va néixer el 29 de juliol de 2011. Es tracta d’una iniciativa de la qual el Departament n’és el precursor i en coordina les reunions. És d’adhesió voluntària i hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària. Entre els seus objectius hi ha el de la millora de les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor. També vol millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat, i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una major seguretat alimentària, més sostenibles i més respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal.

Al web del DARP es pot trobar informació del CBPC, i també dels diferents cartells de productes de temporada publicats pel CBPC.

Font: DARP

Informació relacionada

 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 27/04/2021  Ruralcat

Nova campanya de promoció de la cirera i de la patata nova de l'Acord del CBPC al llarg de la Cadena Alimentària de Catalunya

L’objectiu d’aquestes campanyes és informar el consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Les cireres són fàcils de menjar i ideals per a petits i grans

Les entitats signants de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC) han iniciat una nova campanya per a la promoció de la cirera i de la patata nova.

L’objectiu d’aquestes campanyes és informar el consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Per això, s’han publicat dos cartells que informen de les propietats d’aquests productes. Les cireres són fàcils de menjar i ideals per a petits i grans. Les fruites són riques en vitamines i minerals, que els donen propietats antioxidants i vitalitzants. Les patates noves són acabades de collir, molt nutritives i de textura suau.

L’Acord del CBPC va néixer el 29 de juliol de 2011. Es tracta d’una iniciativa de la qual el Departament n’és el precursor i en coordina les reunions. És d’adhesió voluntària i hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària. Entre els seus objectius hi ha el de la millora de les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg de tota la cadena de valor. També vol millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat, i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una major seguretat alimentària, més sostenibles i més respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal.

Al web del DARP es pot trobar informació del CBPC, i també dels diferents cartells de productes de temporada publicats pel CBPC.

Font: DARP

Informació relacionada

 

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 13/04/2021  Ruralcat

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

Un dels objectius del pla és arribar al 25% de la superfícies agrícola amb qualificació d’agricultura ecològica per al 2030 a Europa.

Producció ecològica a la UE

El pla vol augmentar el consum, mantenir la confiança dels consumidors i apropar els aliments ecològics a la ciutadania

La Comissió Europea ha presentat el seu Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2021-2027 amb l’objectiu d’augmentar la producció i el consum de productes ecològics, arribar al 25% de la superfície agrícola amb qualificació d'agricultura ecològica per al 2030, així com augmentar significativament l’aqüicultura ecològica.

Aquest pla d’acció, que està en línia amb el Pacte Verd Europeu i les estratègies 'De la granja a la taula' i 'Biodiversitat', està dissenyat per proporcionar al sector ecològic les eines adequades per assolir els objectius fixats. Proposa 23 accions estructurades en tres eixos: augmentar el consum, augmentar la producció i millorar encara més la sostenibilitat del sector, per garantir un creixement equilibrat del mateix.

El pla d’acció proposa diverses accions concretes destinades a augmentar el consum, mantenir la confiança dels consumidors i apropar els aliments ecològics a la ciutadania. Això inclou: informar i comunicar sobre la producció ecològica, promoure el consum de productes ecològics, estimular un major ús d'aliments bio als menjadors públics mitjançant la contractació pública i augmentar la distribució de productes ecològics en l'àmbit escolar a la UE. Les accions també tenen com a objectiu, per exemple, prevenir el frau, augmentar la confiança dels consumidors i millorar la traçabilitat dels productes ecològics.

Pel que fa a l’estímul a la producció, la futura PAC inclourà esquemes ecològics amb un pressupost de 38-58 milions d’euros per al període 2023-2027. Però, més enllà de la PAC, les eines clau inclouen l’organització d’esdeveniments de divulgació i la creació de xarxes per compartir les millors pràctiques, la certificació per a grups d’agricultors en lloc de per a individus, la investigació i la innovació, l’ús de la cadena de blocs i altres tecnologies per millorar la traçabilitat augmentant la transparència del mercat, reforçant les empreses locals i petites, donant suport a l’organització de la cadena alimentària i millorant la nutrició animal. La Comissió també anima els estats membres a desenvolupar plans nacionals d’acció ecològica per augmentar el seu percentatge de producció ecològica. El pla d'acció també assenyala que la producció d'aqüicultura ecològica continua sent un sector relativament nou, però que té un potencial de creixement important.

Per augmentar la consciència sobre la producció ecològica, la Comissió organitzarà anualment un 'Dia ecològic' de la UE, així com premis a la cadena d'aliments ecològics per reconèixer l'excel·lència en tots els passos de la cadena d'aliments bio. La Comissió també fomentarà el desenvolupament de xarxes de turisme ecològic mitjançant 'biodistrictes', zones on agricultors, ciutadans, operadors turístics, associacions i autoritats públiques treballen junts per aconseguir una gestió sostenible dels recursos locals, basant-se en principis i pràctiques ecològiques.

Finalment, també es pretén millorar encara més el rendiment de la producció ecològica en termes de sostenibilitat. Per aconseguir-ho, les accions se centraran en millorar el benestar dels animals, garantir la disponibilitat de llavors orgàniques, reduir la petjada de carboni del sector i minimitzar l’ús de plàstics, aigua i energia.

La Comissió també té la intenció d'augmentar la quota de recerca i innovació (R+I) i dedicar almenys el 30% del pressupost a accions de recerca i innovació en el camp de l'agricultura, la silvicultura i les zones rurals.

Font: CCPAE

 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/04/2021  Ruralcat

El proper 15 d’abril acaba el termini per a declarar l’informe anual de 2020 de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses

Les 71 OPFH amb seu a Catalunya han de declarar al DARP, dins el termini, mitjançant l’OPNET l’annex de produccions i l’actualització del registre de socis/es.

Fruites i verdures

Les organitzacions de productors estan constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per fer la comercialització en comú

El termini per a presentar la informació a través de l’aplicació OPNET acaba el 15 d’abril, tal com s’especifica en l’article 59 del Reglament delegat de la UE 2017/891 i l’art. 21 del RD 532/2017, sobre reconeixement i funcionament de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH).

Les 71 OPFH amb seu a Catalunya han de declarar al DARP, dins el termini, mitjançant l’OPNET l’annex de produccions (hectàrees, tones i Euros en vendes) i l’actualització del registre de socis/es.

Les organitzacions de productors són entitats amb personalitat jurídica pròpia (cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils) constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per adaptar, en comú, la producció i la comercialització a les exigències del mercat.

Font: DARP

 

PROJECTES EUROPEUS | 09/04/2021  Ruralcat

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

L’objectiu del projecte a Catalunya ha estat donar suport als productors i productores integrats en el segell de la Venda de Proximitat com a principal mètode de comercialització i conscienciant els consumidors de la importància de comprar producte local.

Mònica Balaguer

A Catalunya, el projecte s’ha centrat en la promoció del segell de la Venda de proximitat

Des del gener del 2018 i fins al març de 2021, el projecte transfronterer POCTEFA Tr3s local ha fomentat a Catalunya i en els territoris francesos de l’Arièja i els Pirineus Orientals un conjunt d’iniciatives de foment dels productes locals en entorns rurals. A Catalunya, el projecte s’ha centrat en la promoció del segell de la Venda de proximitat i també en l’acompanyament als acreditats amb el segell, impulsant 32 iniciatives on han participat més de 300 productors i productores que fan venda directa o comercialitzen en circuit curt.

Les principals iniciatives adreçades a empreses productores de Catalunya en el marc d’aquest projecte han estat l’impuls i renovació del portal web Gastroteca, que disposa d’un geolocalitzador de productor/es que venen els seus productes directament al consumidor en qualsevol punt de Catalunya i la creació  del ‘Benvinguts a Pagès tot l’any’, que proporciona una oferta permanent de visites i experiències en explotacions catalanes que permeten viure el dia a dia dels productors i productores, i conèixer de primera mà com produeixen i elaboren els seus productes.

Altres activitats desenvolupades dins el projecte han estat l’elaboració de l’anàlisi de l’impacte del distintiu de la venda de proximitat; la creació d’una oferta formativa per a iniciar-se en la venda de proximitat, assessoraments personalitzats, jornades, grups de treball i intercanvis de coneixements. També s’ha elaborat material promocional per al públic en general com el “Decàleg de la Venda de Proximitat”, que dona deu raons per buscar i comprar productes amb el segell de venda de proximitat, i la “Guia de restaurants de proximitat” i “Guia d’ús del segell Venda de proximitat”, així com la càpsula audiovisual en format 360º per a ser projectada mitjançant la Cúpula Gustum i adreçada a l’etapa escolar.

Actualment, hi ha més de 2.700 productors adherits al segell de Venda de proximitat a Catalunya, un 26% dels quals són operadors ecològics. Les iniciatives desenvolupades en el marc del projecte Tr3s Local encaixen perfectament en el nou Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC), que preveu impulsar la venda de proximitat i les seves xarxes de distribució.  

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), que té per objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Es pot veure un resum dels resultats del projecte Interreg POCTEFA Tr3s Local en aquest vídeo:

https://gencat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/anna_corney_gencat_cat/EVz-FN7h2UpPpq5sIGNon9EBzl74Jx80VLY1tUhita_Drw?e=LhWgsO

Font: DARP

 

Especials