Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 26/07/2019  Ruralcat

Disponible la nova Guia per a la implantació d'un pla de prevenció del malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries

Aquesta guia, pionera a l'estat espanyol, vol ser un instrument útil perquè les empreses puguin reflexionar i incorporar de manera senzilla la prevenció i la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari dins dels seus procediments.

La guia proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

La guia proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

La nova Guia per a la implantació d'un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries ha estat elaborada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la col·laboració del CREDA-UPC-IRTA, AECOC, PIMEC, FCAC i Unió de Pagesos.

La guia té com a objectiu principal ajudar les empreses agroalimentàries en l’elaboració i la implantació d’un Pla que posi de manifest el compromís de les empreses en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament d'aliments.

Es tracta d'una mesura de caràcter voluntari, que proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i inclou recomanacions específiques per a les baules de producció primària, comerç a l’engròs i transformació amb exemples concrets. També proporciona un seguit de recursos de suport, guies de referència i casos d’èxit per ajudar les empreses en l’elaboració del Pla.

Aquesta guia, pionera a l'estat espanyol, vol ser un instrument útil perquè les empreses puguin reflexionar i incorporar de manera senzilla la prevenció i la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari dins dels seus procediments.

Font: DARP

GRUPS OPERATIUS | 20/11/2018  Ruralcat

Anafric, Grup Viñas i General Càrnia aconsegueixen estendre a 84 dies la vida útil de la carn de vaquí envasada per a l’exportació

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la coordinació de l’IRTA i la participació de les empreses Companyia General Càrnia i Grup Viñas.

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí

En els darrers 10 anys la demanda internacional de carn de boví ha augmentat de forma exponencial. L’exportació es concentra, principalment, a Europa, però recentment s’estan obrint nous mercats a l’Orient Mitjà, com el Líban, que requereixen condicions particulars de vida útil de la carn fresca envasada. 

El projecte “Extensió de la vida útil comercial en refrigeració de peces de carn de vaquí, envasades al buit, fins a 84 dies, per a exportació”, liderat per l’Associació Empresarial Càrnica Anafric, tenia per objectiu estendre fins a 84 dies la vida útil de la carn fresca envasada. El projecte també ha permès dotar de les eines necessàries al sector perquè sigui competitiu i referent a nivell mundial i assegurar que les empreses tinguin la capacitat en organització, coneixement, higiene, envasament i logística per tal de competir internacionalment en el mercat de la carn de vaquí.

Per tal d’aconseguir-ho es van modificar processos a nivell d’escorxador i sala de desfer i, posteriorment, reproduir les condicions reals de transport de la mercaderia, principalment peces de llom, tapa, culata d’espatlla, cap de mort i rosa, en un contenidor comercial MAERSK instal·lat a Vic. Es va monitoritzar la temperatura, humitat, llum i velocitat de l’aire. Simultàniament, l’IRTA de Monells va estudiar la qualitat microbiològica i sensorial de les diferents peces de carn, un total de 12 mostrejos espaiats en el temps. D’aquesta manera, es va poder quantificar la vida útil, comercial i segura, de totes les peces en cada moment del mostreig, tot coneixent la traçabilitat de cada peça i els efectes directes de la matèria prima, higiene, envàs i dels paràmetres monitoritzats en vers la vida útil final de la peça estudiada. 

L’objectiu d’aquest grup operatiu era estendre la vida útil de la carn fresca de vaquí i s’ha assolit de forma molt satisfactòria. Aquest fet possibilita que aquest producte pugui ser transportat cap a nous mercats, ja siguin nacionals o internacionals, i, per tant, que hi hagi un augment de la demanda i de la producció dins el sector primari i en tota la cadena de transformació. 

Aquest projecte, s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, i té un pressupost de 281.428,58€, que està finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

El projecte el porta a terme el Grup Operatiu liderat per Anafric, amb la participació de la Companyia General Càrnia i Grup Viñas i la coordinació de l’IRTA.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 19/11/2018  Ruralcat

El Consell Oleícola Internacional renova el màxim reconeixement al Laboratori Agroalimentari i al Panell de Tast d'Olis

El Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), han obtingut el reconeixement del Consell Oleícola Internacional (COI) per al període del 1 de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019.

El reconeixement del COI garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva

El reconeixement del COI garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva

El COI ha adoptat la llista de laboratoris d’anàlisis fisicoquímics i sensorials que han obtingut resultats satisfactoris per al conjunt de totes les determinacions i que compleixen amb les condicions requerides per al seu reconeixement d’acord amb la normativa vigent. Així, el Panell de Tast ha renovat el reconeixement per al tast sensorial de classificació amb la màxima puntuació possible d’entre un total de 88 panells de tot el món.

Pel que fa a les anàlisis fisicoquímiques, el COI estableix tres tipus de reconeixement en funció de les determinacions que els laboratoris estan en disposició d’analitzar (tipus A: anàlisis elemental, tipus B: anàlisis en profunditat, i tipus C: anàlisis de residus i contaminants). El Laboratori Agroalimentari ha obtingut el reconeixement tipus B, que inclou els següents paràmetres: acidesa lliure, índex peròxids, prova espectrofotomètrica al UV, humitat i matèries volàtils, impureses insolubles en èter de petroli, èsters etílics, àcids grassos, àcids grassos trans, esterols, esterols totals, biofenols, tocoferols, alfa-tocoferols, ceres, alcohols alifàtics, ECN42, estigmastadiens, monopalmitat, eritrodiol i uvaol, insaponificable. Cal dir que el Laboratori ha participat també en la determinació de residus de plaguicides amb valoració satisfactòria.

L’esmentat reconeixement del COI, juntament amb l’acreditació del Laboratori i del Panell de Tast d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva, i per tant, poden ser cridats pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les quals s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI.

Això suposa la confirmació de la important tasca de suport que duen a terme el Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, dues eines que el Departament posa a disposició del sector per a la seva màxima qualitat i competitivitat.

 

RURALCAT | 15/11/2018  Ruralcat

RuralCat estrena l’apartat web ‘Veterinaris’ amb informació sobre els tràmits i requisits per a l’exportació de productes d’alimentació animal

Per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) han de fer davant l’Administració, el DARP facilita als veterinaris els tràmits per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació.

El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació

El curs permet conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació

L’exportació de productes destinats a l’alimentació animal així com de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) esdevé una activitat fonamental en el sector de l’alimentació animal a Catalunya.
 
El Reial Decret 993/2014, de 28 de novembre, pel que s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació, fixa els conceptes d’atestació sanitària i agent certificador. L’Atestació sanitària és la certificació veterinària, realitzada per un agent certificador, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció Veterinària en Frontera, que podrà emetre el certificat veterinari d'exportació corresponent o la declaració de no intervenció. D’altra banda, la figura de l’Agent certificador és un funcionari dels Serveis veterinaris oficials de les comunitats autònomes  que, entre les seves funcions, figura la realització d'atestacions sanitàries; o, en el seu cas, veterinari autoritzat o habilitat per a la realització d'atestacions sanitàries, amb les limitacions que l'autoritat competent consideri necessàries.
 
En aplicació del decret i per tal de facilitar el tràmit que els operadors d’alimentació animal han de fer davant l’Administració, el Departament d'Agricultura habilitarà els veterinaris per tal que puguin emetre l’atestació sanitària corresponent que inclogui tots aquells requisits exigits per a una determinada exportació
 
El RD exclou la possibilitat que els organismes independents de control (empreses certificadores) emetin atestacions sanitàries, ja que el seu àmbit d’aplicació és el de l’exportació de productes destinats a consum humà i, a més, han d’estar acreditades per ENAC. Tanmateix, sí poden estar habilitats veterinaris col·legiats que treballin per a aquests organismes, a títol personal. Els veterinaris han d’acreditar la seva condició de Llicenciat o Grau en Veterinària en el moment de la inscripció a l’examen.
 
Des del menú Formació de RuralCat, a l’apartat Veterinaris, es pot accedir a la inscripció del curs “Habilitació de veterinaris” que té per objectius conèixer les responsabilitats i obligacions dels veterinaris habilitats i el sistema de certificació per a l’exportació, així com saber els conceptes de seguretat alimentària i les responsabilitats dels operadors en aquest àmbit. El curs també permet assolir coneixements sobre requisits d’etiquetatge en productes destinats a l’alimentació animal, saber quines són les matèries primeres prohibides que no poden ser destinades a alimentació animal, conèixer com funciona el registre d’establiments d’alimentació animal i de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), el sistema d’autocontrols i d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics i la normativa referent a SANDACH, així com el funcionament de la xarxa d’alertes.
 
El curs s’estructura en 6 temes diferents:
 
Tema 1: la Seguretat Alimentària
Tema 2: El sector de l’alimentació animal: requisits i autocontrols
Tema 3: L’àmbit dels SANDACH: requisits i autocontrols
Tema 4: La xarxa d’alertes
Tema 5: Registre d’establiments i control oficial de l’Alimentació Animal
Tema 6: Certificació veterinària oficial per al comerç amb països tercers
 
Aquesta formació, que és oberta i gratuïta un cop l’usuari està registrat a RuralCat, no té una durada determinada, ja que varia en funció del que requereixi cada alumne. Les persones que superin l’examen tipus test del contingut del curs se’ls lliurarà una Resolució d’habilitació que acreditarà la seva habilitació per emetre atestacions sanitàries per a exportar.
 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 08/11/2018  Ruralcat

El Fine Food Business Forum reuneix a Barcelona a compradors de 15 països diferents

La primera edició d'aquesta trobada de negocis, que es celebra al Palau de Pedralbes el 7 i 8 de novembre, compta amb la participació de més de 30 empreses catalanes.

El Fine Food Business Forum ha facilitat entrevistes entre compradors de quatre continents amb més de trenta empreses catalanes

El Fine Food Business Forum ha facilitat entrevistes entre compradors de quatre continents amb més de trenta empreses catalanes

La indústria del producte fine food constitueix un dels principals sectors agroalimentaris de Catalunya. Amb un volum de negoci de prop de 7.700 milions d’euros, representa més del 29% del volum total de la indústria agroalimentària, el 39% en ocupació i més del 44% en nombre d’empreses. Així ho ha explicat la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en el decurs de la visita que va realizar ahir al Fine Food Business Forum, una trobada de negocis que se celebra per primera vegada a la capital catalana.

En aquesta primera edició, el fòrum compta amb la participació de 35 compradors de més de 15 països diferents provinents d’Amèrica, Àsia, Oceania i Europa que es reuniran amb més de 30 empreses catalanes amb l’objectiu de posar en comú els seus interessos i generar fluxos de negoci.

Els mercats convidats provinents d’Amèrica són Canadà, Costa Rica, Mèxic, Panamà, República Dominicana i Estats Units; d’Àsia, Corea del Sud, Hong Kong, Japó, Rússia i Singapur; d’Oceania, Austràlia i Nova Zelanda; i d’Europa,vGran Bretanya i Itàlia.

L’organització d’aquest esdeveniment és fruit de la col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i el Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'ACCIÓ, que per primera vegada han sumat esforços per tirar endavant una trobada de negocis d’aquestes característiques.

Catalunya, gran exportadora de productes fine food

El sector multiproducte o fine food és aquell que aconsegueix una posició diferenciada al mercat pel valor afegit que hi aporta. La seva diferenciació procedeix d’una qualitat superior, un canal de vendes exclusiu, un embalatge sofisticat i distintiu i d’una història única (origen, persona, territori).

El sector fine food inclou làctics, mel, ous, productes de pastisseria, confiteria i dolços, cafè, te i infusions, salses, gelats, cervesa, aigua, begudes fermentades, destil·lats, conserves vegetals, conserves de peix i marisc, vinagres, olis, llegums, preparacions de fruita, melmelades de fruita, sucs i cereals.

En l’àmbit de l’exportació, es situa com el segon sector (27%), per darrera del carni, i està liderat per les categories següents: productes de fleca i pastisseria (10,21% del total fine food), cacau i les seves preparacions (9,35%), productes a base de cereals (8,41%), cafè (7,90%), extractes, essències i concentrats (6,96%), articles de confiteria (6,39%), productes làctics (4,54%), sucs vegetals (3,39%), confitures i melmelades (3,05%), preparacions per a sopes (2,96%), cervesa (2,87%), sucs de fruites (2,50%). 

Fonts: Datacomex - A.E.A.T, Eurostat, INE - Idescat, EIE – DIRCE, Àrea d’Intel·ligència de Mercats Prodeca

Especials