Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 26/07/2019  Ruralcat

Disponible la nova Guia per a la implantació d'un pla de prevenció del malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries

Aquesta guia, pionera a l'estat espanyol, vol ser un instrument útil perquè les empreses puguin reflexionar i incorporar de manera senzilla la prevenció i la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari dins dels seus procediments.

La guia proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

La guia proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari

La nova Guia per a la implantació d'un pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries ha estat elaborada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la col·laboració del CREDA-UPC-IRTA, AECOC, PIMEC, FCAC i Unió de Pagesos.

La guia té com a objectiu principal ajudar les empreses agroalimentàries en l’elaboració i la implantació d’un Pla que posi de manifest el compromís de les empreses en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament d'aliments.

Es tracta d'una mesura de caràcter voluntari, que proposa 10 principis per a l’elaboració d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i inclou recomanacions específiques per a les baules de producció primària, comerç a l’engròs i transformació amb exemples concrets. També proporciona un seguit de recursos de suport, guies de referència i casos d’èxit per ajudar les empreses en l’elaboració del Pla.

Aquesta guia, pionera a l'estat espanyol, vol ser un instrument útil perquè les empreses puguin reflexionar i incorporar de manera senzilla la prevenció i la reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari dins dels seus procediments.

Font: DARP

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 15/10/2018  Ruralcat

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 vol incentivar el consum dels aliments ecològics

El Programa, aprovat pel DARP, té com a objectius seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats comercials, tant les orientades al mercat local com als mercats exteriors, i la promoció del mercat interior de consum dels aliments ecològics.

El Programa vol seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques

El Programa vol seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020, que compta amb el suport del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.cat2020), inclou diversos àmbits de treballs definits en 19 projectes específics agrupats en 4 àmbits de treball: Foment de les produccions, Foment de la innovació, Foment de la comercialització i el consum, i Foment de la comunicació. Cadascun dels projectes disposa d’una unitat coordinadora i responsable del projecte, així com d'un seguit d'actuacions concretes i d’uns indicadors d’avaluació.

En l’àmbit del Foment de les produccions es vol promoure el desenvolupament de produccions agroalimentàries ecològiques diversificades, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, que fomentin la fertilitat del sòl i la biodiversitat, el benestar animal i les bones pràctiques agràries. Així mateix es vol promoure el desenvolupament rural, la incorporació de noves persones empresàries al sector agroalimentari i l’obtenció de productes d’elevada qualitat i seguretat alimentària.

Aquest àmbit de treball aglutina 4 projectes de treball: el Projecte de desenvolupament rural i de suport a les explotacions agràries ecològiques, que té per finalitat convocar ajuts específics per l’agricultura i la ramaderia ecològica prioritzant els operadors ecològics en les diferents línies d’ajuts del PDR.cat2020; el Projecte de producció ecològica als espais naturals protegits, que vol promoure la producció agrària ecològica als espais naturals protegits de Catalunya; el Projecte de desenvolupament de sectors ecològics estratègics, que pretén potenciar el desenvolupament de sector estratègics i, per últim, el Projecte de biodiversitat cultivada, que vol promoure la recuperació, la conservació, l'ús i la divulgació i comercialització de les Varietats Locals de Catalunya.

Pel que fa l’àmbit del Foment de la innovació, es vol promoure l’assessorament, la transferència i la innovació en el sector ecològic, elements clau pel seu desenvolupament tecnològic futur i les seves perspectives d’èxit. Aquest àmbit de treball conté els següents projectes de treball: el Projecte de dinamització del sector ecològic, que té per finalitat potenciar el Grup de Dinamitzadors Territorials per donar suport i coordinació de tots els agents territorials del sector; el Projecte d’assessorament en producció ecològica, que vol reconèixer i incentivar les entitats d’assessorament tècnic específic en producció agroalimentària ecològica; el Projecte de formació i transferència per tal de fomentar la formació en l’àmbit de la producció ecològica als operadors ecològics; el Projecte d’innovació i recerca aplicada, que té per missió promocionar la innovació i la recerca en matèria de producció agroalimentària ecològica per a projectes que ajudin especialment al desenvolupament dels sectors estratègics; el Projecte Simposi & Visita tècnica de caràcter anual orientat a operadors interessats i, per últim, la participació en projectes europeus dedicats a promocionar la innovació del sector ecològic de Catalunya i que estiguin orientats a la transferència de coneixements als productors.

L’àmbit del Foment de la comercialització i el consum pretén incentivar el mercat interior de consum dels productes ecològics, facilitant el coneixement d’aquests aliments entre els consumidors. Així mateix, té per objectiu promoure el desenvolupament d’iniciatives comercials d’àmbit local en circuits curts per aconseguir el màxim grau d’autoproveïment d’aliments ecològics en el mercat interior amb productes propis, sense oblidar la promoció exterior d’aquelles produccions amb més possibilitats d’internacionalització.

Aquest àmbit de treball conté els següents projectes de treball: el Projecte de la Setmana Bio per l’alimentació ecològica, un projecte anual que agrupa durant una setmana diferents actuacions destinades a promocionar i donar a conèixer el sistema agroalimentari ecològic a Catalunya. La propera Setmana Bio es celebrarà del 20 al 28 d’octubre. El Projecte foment del comerç pretén impulsar projectes que ajudin a desenvolupar el comerç de productes ecològics i facilitin la trobada entre comercialitzadors i compradors. D’altra banda, el Projecte de producció ecològica i escola vol facilitar el coneixement del sistema agroalimentari ecològic i destacar els seus beneficis en l’àmbit escolar; el Projecte d’acreditació de la venda de proximitat de productes ecològics vol acreditar la venda directa i la comercialització en circuit curt dels productes ecològics catalans; el Projecte de promoció de la internacionalització vol promocionar el producte ecològic català i facilitar el seu comerç extern mentre que el Projecte de promoció del consum a Catalunya impulsarà diferents actuacions per tal de fomentar el consum de productes ecològics.

El darrer àmbit de treball està dedicat al Foment de la comunicació com una eina potent per comunicar al sector ecològic i a la ciutadania en general la informació relativa a tots els projectes que s’estan desenvolupant. Així mateix, també ha de disposar d’una plataforma d’estudi dels canvis que es van produint en el sector ecològic, que serveix per avaluar l’impacte de les actuacions que es van desenvolupant i, al mateix temps, per millorar contínuament l’estratègia de foment del sector ecològic a Catalunya.

Aquest àmbit de treball inclou el portal web temàtic de producció agroalimentària ecològica, que serveix d’aparador de totes les actuacions que el DARP porta a terme sobre PAE, la promoció de la producció ecològica a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials i la difusió d’estadístiques de l’alimentació i la producció ecològica.

 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/10/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari publica un article sobre control de pesticides en alimentació animal a la revista ‘Analytical Methods’

Amb aquest publicació, el LAC continua contribuint en la millora i la difusió dels processos d’inspecció i control agroalimentari.

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori Agroalimentari ha publicat a la revista científica Analytical Methods l'article Determination of 23 organochlorine pesticides in animal feeds by GC-MS/MS after QuEChERS with EMR-Lipid clean-up. DOI: 10.1039/C8AY01436A de les autores Laia Costa, Pilar Rodríguez i Mireia Medina en data del 3 d'octuble de 2018.

La revista Analitycal Methods és una publicació de la Royal Society of Chemistry que té com objectiu l'avenç general de la química i la seva aplicació amb el propòsit de fomentar el creixement i l'aplicació d'aquesta ciència mitjançant la difusió del coneixement químic, establir, defensar i avançar els estàndards de qualificació, competència i conducta dels qui practiquen la química com a professió, servir l'interès públic actuant de forma consultiva o representativa en matèries relacionades amb la ciència i la pràctica de la química i avançar en el progrés de la ciència o la pràctica de la química.

Amb aquesta publicació científica el Laboratori Agroalimentari fa un pas més en la seva contribució a la millora dels processos d’inspecció i control agroalimentari i avança en la transferència del coneixement científic a nivell internacional.

 

ENTREVISTA | 05/10/2018  Ruralcat

Pau Frigola  “Amb Mooma el que hem fet és agafar l’experiència fructícola familiar i aplicar-la a un model de negoci més innovador”

Agroalimentària Mas Saulot, SL (MOOMA) ha resultat guanyadora de la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2017 en la modalitat d’empresa agrària per la implantació d’un nou model de negoci, la primera sidra catalana, basat en donar un valor afegit a les pomes mitjançant la transformació a productes innovadors de qualitat, tot implantant un model integrador a la zona rural que fomenta l’economia local, col·laborativa, circular i sostenible.

Fundador de la sidreria Mooma i guanyador del premi PITA 2017 en la modalitat d’empresa agrària.

-Imaginem que deu ser tot un honor rebre aquesta distinció. 

La veritat és que sí, és tot un honor. Som una petita empresa que vam decidir reinventar-nos fa cosa de 5 anys i rebre reconeixements d’aquest tipus ens fa especial il·lusió. Des dels nostres inicis hem intentat donar especial èmfasi a tots els valors que fomenten aquests premis, pel que n’estem molt orgullosos. El meu avi porta més de 50 anys produint pomes i amb Mooma el que hem fet és agafar l’experiència familiar i aplicar-la a un model de negoci més innovador.

-Després d’anys d’investigació la vostra empresa va començar a comercialitzar l’any 2016 Mooma, la primera sidra catalana. Com va sorgir la idea i per què heu elegit aquest nom tan curiós?

El meu germà havia de fer el Treball de Recerca de Batxiller i el meu pare el va animar a fabricar una sidra casolana. A partir d’aquí vam començar a investigar, una cosa va portar a l’altre i, finalment, vam veure que seria una manera interessant de donar una segona vida a les pomes que produïm. El nom és una combinació de l’inici de la paraula Montgrí i el final de poma. Creiem que aquestes dues paraules defineixen la nostra identitat: el Montgrí ens lliga al territori i la poma és la base de tot el que fabriquem.

-Quines varietats són les més òptimes per l’elaboració de la sidra? Quines característiques té el producte?

Al ser productors de pomes, el que teníem clar quan vam decidir produir una sidra era que utilitzaríem varietats de pomes en producció. Després de diverses proves ens vam decantar principalment per la Granny Smith, la qual compon el 80% de la sidra. Té un punt àcid que li dóna un toc molt fresc. També hi afegim cupatges d’altres varietats de poma vermella per aconseguir l’acidesa que busquem. La sidra Mooma és jove, afruitada, microfiltrada i lleugerament gasificada. Una beguda molt fresca i versàtil. Això fa que sigui un producte perfecte tant per beure en un aperitiu com per compartir en un àpat.

“La sidra Mooma és jove, afruitada, microfiltrada i lleugerament gasificada”

-El projecte presenta dues línies d’innovació. Per una banda el R+D de nous productes elaborats de poma, incloent l’elaboració i comercialització de la beguda i, per una altra, nous complementaris d’explotació amb les activitats de sidraturisme lligades al territori. En què consisteix la vostra proposta de foment turístic de la sidra?

El sidraturisme busca apropar a tot aquell que hi estigui interessat els secrets de la nostra sidra. Per entendre aquest producte cal començar per la base: el camp. El punt de sortida de la ruta és a les plantacions de pomeres on es fa un repàs de les tècniques de producció d’aquesta fruita i una breu introducció a la història de la Poma de Girona. Després es visita la sala de premsat i embotellat del suc, la bodega on fermenta la sidra i, finalment, s’acaba amb un tast de productes: quatre varietats de suc i dues sidres.

-Quines activitats teniu previstes? Compteu amb el suport d’altres empreses o institucions turístiques?

Col·laborem amb empreses i institucions turístiques del territori. D’aquesta manera ens és molt més fàcil arribar al públic interessat en les nostres activitats. Pel que fa a activitats complementàries, aquest any hem obert un nou espai al costat del restaurant: El Jardí de Mooma, on oferim còctels i copes. 

-Es tracta d’un negoci amb força projecció. Quin valor diferencial aporta el sidraturisme? A quin públic va dirigit (local, estranger, perfil, etc.) principalment?

El sidraturisme intenta apropar els visitants a les arrels del territori explicant-los les tècniques del camp i tot el que comporta el cultiu fructícola. Es tracta d’una manera diferent d’apropar-se a l’Empordà a través d’un producte que és molt poc conegut a Catalunya. Pel que fa al tipus de persones interessades en aquesta activitat, la veritat és que no tenim un perfil definit. Venen homes i dones de totes les edats i nacionalitats. La diferència entre el públic nacional i l’estranger és que aquests últims estan molt més acostumats al sidraturisme, arreu del món es produeix sidra i hi ha moltes sidraries que ofereixen visites guiades com fem nosaltres. Però també veiem molt d’interès del públic nacional, així que no ens podem queixar! 

“El sidraturisme intenta apropar els visitants a les arrels del territori explicant-los les tècniques del camp i tot el que comporta el cultiu fructícola”

-La vostra producció anual és de 3.000 tones de pomes cultivades en una superfície de 75 hectàrees a Palau-Sator i Gualta per produir sidra, sucs, vinagre, snacks i compota. Quins altres productes preveieu treure al mercat properament?

Sempre tenim nous projectes entre mans. Actualment estem treballant en una col·laboració per fer un “calvados” produït amb la nostra sidra. Serà un producte destil·lat per una empresa especialitzada en aquest tipus de licors. És el que comentàvem abans de l’economia col·laborativa: nosaltres som experts en la poma, però no de licors, així que què millor que buscar els experts i compartir coneixements?

 

Fundador de la sidreria Mooma i guanyador del premi PITA 2017 en la modalitat d’empresa agrària.

Informació relacionada

Notícies relacionades

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 05/10/2018  Ruralcat

Vic acollirà un congrés internacional sobre tòfona l’any vinent

El Congrés Internacional Trufforum es celebrarà del 24 al 26 de gener de 2019 i posarà en contacte el sector professional de la tòfona per divulgar-ne els valors i la cultura.

Cartell de Trufforum

Cartell de Trufforum

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació, l’Ajuntament de Vic, l’European Mycologiocal Institute (EMI), el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona, organitzaran els pròxims 25, 26  i 27 de gener de 2019  el Congrés Internacional Trufforum.

Trufforum és un esdeveniment internacional ideat des de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial "European Mycological Institute" (AECT-EMI), de la qual el CTFC és soci fundador, que sorgeix amb l'objectiu de promocionar l'ús responsable de la tòfona europea a les llars i restaurants, tot educant els consumidors sobre aquest producte.

La primera edició d’aquest congrés va tenir lloc a Saragossa el febrer de l’any passat. Catalunya va presentar la seva candidatura, amb Vic com a ciutat d’acollida, i va ser elegida entre dues altres ciutats (Guadalajara i Sòria).

Trufforum 2019 pretén consolidar aquest congrés mundial convertint-lo en un punt de trobada i vertebrador del sector professional de la tòfona, divulgar-ne els valors i la cultura i popularitzar el seu ús a la cuina i la gastronomia. A més, vol dinamitzar un sector agroalimentari i agrari emergent com és el conreu de la tòfona.

La ciutat de Vic disposa de l’única llotja de l’Estat espanyol amb preus de venda de tòfona públics. La comarca d’Osona gaudeix d’una gran tradició en la recol·lecció de tòfona silvestre i és un producte estratègic a la promoció de la seva gastronomia.

El congrés anirà adreçat tant als professionals com a un públic més general. La vessant més especialitzada inclourà xerrades i ponències on s’exposaran iniciatives d’interès compartides a altres territoris i avenços tècnics en el conreu de la tòfona. La part més vinculada a la ciutadania serà molt àmplia i hi haurà un conjunt d’activitats populars adreçades a aficionats i gastrònoms relacionades amb el món de la cuina, un mercat de la tòfona o un concurs de gossos tofonaires, entre d’altres.

El sector de la tòfona a Catalunya

La tòfona és coneguda pel seu aroma i sabor, i constitueix un dels ingredients privilegiats de la gastronomia internacional. Actualment, hi ha uns 180 espècies d’aquest gènere al món, essent la tòfona negra (T. melanosporum) la més apreciada de les que es produeixen a Catalunya.

La tòfona negra es troba de forma silvestre al sud d’Europa, principalment a França, Espanya i Itàlia, tot i que puntualment la podem trobar a altres països de l’àmbit mediterrani. A Catalunya, la tòfona té una presència important, representant el 30% de la superfície tofonera coneguda a l’Estat espanyol. Es troba principalment a les zones calcàries de mitja muntanya del Prepirineu i de la serralada Prelitoral i presenta un gran potencial per al desenvolupament del seu cultiu.

El conreu de les tòfones ocupa a Catalunya unes 1.000 hectàrees i pot convertir-se en una activitat complementària a les activitats agràries tradicionals, diversificant l’economia rural i afavorint un reequilibri territorial. Aquest cultiu està desenvolupant l’activitat econòmica en zones rurals de Catalunya degut a l’entrada en producció de les primeres plantacions, la creació de noves activitats empresarials al voltant de la seva comercialització, la producció de planta inoculada i del turisme gastronòmic o a partir d’altres activitats relacionades amb el conreu de tòfones.

El  sector tofoner constitueix a Catalunya una important  font d'ingressos per a un determinat segment de la població rural, especialment al Prepirineu i la serralada Prelitoral i  també a altres zones de mitja muntanya.

 

Informació relacionada

Especials