Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 13/04/2021  Ruralcat

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

Un dels objectius del pla és arribar al 25% de la superfícies agrícola amb qualificació d’agricultura ecològica per al 2030 a Europa.

Producció ecològica a la UE

El pla vol augmentar el consum, mantenir la confiança dels consumidors i apropar els aliments ecològics a la ciutadania

La Comissió Europea ha presentat el seu Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2021-2027 amb l’objectiu d’augmentar la producció i el consum de productes ecològics, arribar al 25% de la superfície agrícola amb qualificació d'agricultura ecològica per al 2030, així com augmentar significativament l’aqüicultura ecològica.

Aquest pla d’acció, que està en línia amb el Pacte Verd Europeu i les estratègies 'De la granja a la taula' i 'Biodiversitat', està dissenyat per proporcionar al sector ecològic les eines adequades per assolir els objectius fixats. Proposa 23 accions estructurades en tres eixos: augmentar el consum, augmentar la producció i millorar encara més la sostenibilitat del sector, per garantir un creixement equilibrat del mateix.

El pla d’acció proposa diverses accions concretes destinades a augmentar el consum, mantenir la confiança dels consumidors i apropar els aliments ecològics a la ciutadania. Això inclou: informar i comunicar sobre la producció ecològica, promoure el consum de productes ecològics, estimular un major ús d'aliments bio als menjadors públics mitjançant la contractació pública i augmentar la distribució de productes ecològics en l'àmbit escolar a la UE. Les accions també tenen com a objectiu, per exemple, prevenir el frau, augmentar la confiança dels consumidors i millorar la traçabilitat dels productes ecològics.

Pel que fa a l’estímul a la producció, la futura PAC inclourà esquemes ecològics amb un pressupost de 38-58 milions d’euros per al període 2023-2027. Però, més enllà de la PAC, les eines clau inclouen l’organització d’esdeveniments de divulgació i la creació de xarxes per compartir les millors pràctiques, la certificació per a grups d’agricultors en lloc de per a individus, la investigació i la innovació, l’ús de la cadena de blocs i altres tecnologies per millorar la traçabilitat augmentant la transparència del mercat, reforçant les empreses locals i petites, donant suport a l’organització de la cadena alimentària i millorant la nutrició animal. La Comissió també anima els estats membres a desenvolupar plans nacionals d’acció ecològica per augmentar el seu percentatge de producció ecològica. El pla d'acció també assenyala que la producció d'aqüicultura ecològica continua sent un sector relativament nou, però que té un potencial de creixement important.

Per augmentar la consciència sobre la producció ecològica, la Comissió organitzarà anualment un 'Dia ecològic' de la UE, així com premis a la cadena d'aliments ecològics per reconèixer l'excel·lència en tots els passos de la cadena d'aliments bio. La Comissió també fomentarà el desenvolupament de xarxes de turisme ecològic mitjançant 'biodistrictes', zones on agricultors, ciutadans, operadors turístics, associacions i autoritats públiques treballen junts per aconseguir una gestió sostenible dels recursos locals, basant-se en principis i pràctiques ecològiques.

Finalment, també es pretén millorar encara més el rendiment de la producció ecològica en termes de sostenibilitat. Per aconseguir-ho, les accions se centraran en millorar el benestar dels animals, garantir la disponibilitat de llavors orgàniques, reduir la petjada de carboni del sector i minimitzar l’ús de plàstics, aigua i energia.

La Comissió també té la intenció d'augmentar la quota de recerca i innovació (R+I) i dedicar almenys el 30% del pressupost a accions de recerca i innovació en el camp de l'agricultura, la silvicultura i les zones rurals.

Font: CCPAE

PAC | 04/12/2017  DARP

El futur de l’alimentació i de l’agricultura segons la Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document que recull els principis que han de permetre que la PAC conservi la seva eficàcia en el futur.

Font: Comissió Europea

Font: Comissió Europea

La Comissió Europea ha comunicat al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions el document “El futur dels aliments i de l’agricultura”.

Aquesta iniciativa emblemàtica preveu dotar els estats membres de més responsabilitats a l’hora de decidir com i on s’inverteix el finançament de la PAC, amb l’objectiu d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns i ambiciosos relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i la sostenibilitat.

Malgrat que es manté l’actual estructura dels dos pilars, es fixaran unes mesures concretes per assolir els objectius acordats a escala de la UE. Cada estat membre elaborarà un pla estratègic propi, aprovat per la Comissió, on s’explicarà de quina manera preveu aconseguir els seus objectius. Es prestarà més atenció a fer un seguiment dels progrés realitzat i a garantir un finançament orientat a resultats concrets, en comptes de centrar-se tant en els aspectes relatius al seu compliment. La substitució d’un plantejament igual per a tothom per un plantejament a mida de cada un significa que hi haurà una major proximitat entre aquesta política, amb repercussions a la vida real, i qui l’aplica sobre el terreny.

Es mantindrà l’ajuda als agricultors a través del sistema de pagaments directes, però la Comissió explora algunes possibilitats per contribuir a garantir, de manera més adequada i equitativa, la renda dels agricultors.

El canvi climàtic i les pressions sobre els recursos naturals continuaran afectant l’agricultura i la producció d’aliments; per tant, la futura PAC ha de ser més ambiciosa pel que fa a l’eficiència dels recursos, la protecció del medi ambient i l’acció per al clima.

Altres principis que també recull el document i que en el futur caldrà tenir en compte:

  • Fomentar la utilització de tecnologies modernes per ajudar els agricultors sobre el terreny i aportar al mercat més transparència i seguretat.
  • Animar els joves a incorporar-se a l’activitat agrària.
  • Donar resposta a la preocupació de la ciutadania sobre la producció agrària sostenible, tenint en compte la salut, la nutrició, el malbaratament d’aliments i el benestar dels animals.
  • Establir una concertació entre polítiques de la UE en consonància amb la dimensió mundial, sobretot en l’àmbit del comerç, la migració i el desenvolupament sostenible.
  • Crear una plataforma a escala de la UE sobre gestió de riscos, per ajudar de la millor manera possible als agricultors a fer front als imponderables climàtics, la volatilitat dels mercats i altres riscos.

Les propostes legislatives que caldrà fer per donar forma a aquests objectius apuntats per aquesta comunicació, les presentarà la Comissió abans de l’estiu de 2018, després de la proposta del Marc Financer Plurianual (MFP).

Informació relacionada

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 29/11/2017  RuralCat

Jornades i activitats del PATT al desembre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té previst realitzar el mes de desembre 28 jornades tècniques i 3 jornades tècniques de referència arreu del territori català.

Imatge del programa d’una jornada sobre productes locals i restaurants de proximitat. Font: DARP

Imatge del programa d’una jornada sobre productes locals i restaurants de proximitat. Font: DARP

A més de la formació i les activitats continuades al llarg de tot l'any, mensualment hi ha programades diverses jornades específiques per a cada sector agroalimentari. Per facilitar el recordatori de les activitats que es duran a terme aquest mes de desembre us subministrem un llistat amb la informació de cada activitat, la data concreta o aproximada de celebració i les dades de contacte de la persona responsable de la seva organització, per si necessiteu més informació.

Les dates i el lloc de celebració de les jornades són susceptibles de modificació per part dels organitzadors. Per aquest motiu, i per tenir un coneixement més concret de cada activitat, us aconsellem que consulteu periòdicament l'apartat Agenda de RuralCat, on hi trobareu informació més detallada sobre les jornades, a més d'altres de noves que s'hagin programat amb posterioritat.

Recordeu que Ruralcat també ofereix informació de totes les activitats del PATT per al 2017  i que es pot formalitzar de forma automàtica la preinscripció a les jornades a través de RuralCat.

A més, podeu complementar aquesta informació amb la previsió anual de fires i mostres a Catalunya, Espanya o el món a l’apartat d’Esdeveniments d’AlimenCat.

OLI | 29/11/2017  RuralCat

Èxit del seminari sobre anàlisi sensorial d’olis a Austràlia

Agustí Romero, investigador de l’IRTA i membre del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, ha impartit un seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia.

Agustí Romero impartint el seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia. Font: IRTA

Agustí Romero impartint el seminari avançat sobre anàlisi sensorial a Geelong, Austràlia. Font: IRTA

Al "Master Course on Olive Oil Sensory Analysis", organitzat per l’empresa Modern Olives, hi han participar membres dels dos panells oficials de tast que hi ha a Austràlia.

L’objectiu del seminari era aprofundir en diverses temàtiques:

  • L’avaluació d’atributs negatius i positius a partir de la seva identificació i puntuació en intensitat.
  • El paper del maneig dels fruits en la millora de la qualitat final i la gestió del producte.
  • L'anàlisi química i els resultats de les proves del panell com a eines en la decisió d’estratègies comercials.

L’èxit d’aquest tipus de formació confirma un interès creixent en el sector del oli d’oliva i la seva millora qualitativa. L’IRTA ja està preparant un altre curs internacional sobre avaluació d’olis, que es durà a terme entre el 23 i el 29 de març a Barcelona.

 

El Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya

 

El Panell està adscrit al Laboratori Agroalimentari de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Té el reconeixement oficial del Ministeri d’Agricultura espanyol i del Consell Oleícola Internacional.

Les funcions del Panell són, principalment, classificar comercialment els olis verges d’oliva, elaborar perfils descriptius i oferir un criteri independent de valoració. Així, la seva missió és verificar les característiques organolèptiques dels olis verges d’oliva d’acord amb els requisits i les especificacions establertes a la normativa vigent.

Cal destacar també que el Panell és una eina de suport per al sector productor pel que fa al control de qualitat i la gestió d’almàsseres; per al sector de comercialització, al qual aporta criteris diferenciadors, i actua com a òrgan avaluador de la conformitat tant per a l’Administració (Servei d’Inspecció i Control Agroalimentari i Agència Catalana del Consum) com per a entitats certificadores de les diferents DOP d’olis. També actua com un instrument de laboratori objectiu i fiable en el camp de la investigació, i, a més, sota la direcció del Servei de Protecció de la Qualitat, fomenta la divulgació i promoció de l’oli d’oliva i dóna suport a les DOP catalanes (DOP Les Garrigues, DOP Siurana, DOP Oli de la Terra Alta, DOP Oli del Baix Ebre - Montsià i DOP Oli de l’Empordà).

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 28/11/2017  RuralCat

Jornades tècniques de la propera setmana

RuralCat et proporciona la llista de les activitats del Pla Anual de Transferència Tecnològica programades per la propera setmana, del 4 al 10 de desembre.

Imatge del programa d’una jornada sobre obligacions i estratègia fitosanitària en l'arròs. Font: DARP

Imatge del programa d’una jornada sobre obligacions i estratègia fitosanitària en l'arròs. Font: DARP

Per facilitar el recordatori de les activitats del Pla Anual de Transferència Tecnològica  (PATT) et detallem a continuació un recull de les activitats que es duran a terme del 4 al 10 de desembre.

Els programes de les jornades són susceptibles de modificació per part dels organitzadors. Per aquest motiu, i per tenir un coneixement més concret sobre cada activitat, t’aconsellem que consultis periòdicament l'apartat Agenda de RuralCat, on hi trobaràs també informació d’altres esdeveniments, fires i salons relacionats amb el sector agroalimentari i rural que es celebraran els propers dies.

Recorda que també pots formalitzar de forma automàtica la preinscripció a les jornades a través de RuralCat.

 

Especials