Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 03/03/2021  Ruralcat

Nou cartell de l’Acord del CBPC per promocionar el consum de pomes i peres

L’objectiu d’aquestes campanyes és la d’informar al consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

Pomes

Les entitats signants de l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC) han iniciat una nova campanya per a la promoció de pomes i peres.

El cartell de pomes i peres informa de les propietats d’aquestes fruites, riques en vitamines i minerals, que els donen propietats antioxidants i vitalitzants. Són fruites amb una gran aportació de fibra que ajuden al bon funcionament de l’aparell digestiu.

L’objectiu d’aquestes campanyes és la d’informar al consumidor i posar en valor les qualitats d’aquests productes autòctons i de temporada, i promoure’n la seva millor percepció i el seu consum.

L’Acord del CBPC va néixer el 29 de juliol de 2011. Es tracta d’una iniciativa de la qual el Departament n’és el precursor i en coordina les reunions. És d’adhesió voluntària i hi participen tots els agents de la cadena alimentària: producció, indústria, i distribució agroalimentària. Entre els seus objectius hi ha el de la millora de les relacions entre els diferents tipus d’operadors al llarg de tota la cadena de valor. També vol millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat, i valorar els productes agroalimentaris de qualitat, d’una major seguretat alimentària, més sostenibles i més respectuosos amb el medi ambient i el benestar animal.

Al web del DARP es pot trobar informació del CBPC, i també dels diferents cartells de productes de temporada publicats pel CBPC.

Font: DARP

AJUTS | 22/09/2017  RuralCat

El DARP convoca els ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals 2017 per 7,6 M€

Aquesta és la tercera convocatòria dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del Leader 2014-2020 que, en total, preveu generar una inversió de més de 23 M€ a Catalunya i la creació directa de més 200 llocs de treball.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat avui al DOGC la convocatòria dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l'any 2017, prèvia publicació de la modificació de les bases reguladores en el DOGC el passat 29 d’agost. El termini màxim de presentació de sol·licituds serà el 30 de novembre de 2017.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és el de fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta tercera convocatòria 2014-2020, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per l’any 2019, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

 

Grup d'acció local Leader

Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

675.275,11

Associació per al Desenvolupament Integral de la zona nord-oriental de Catalunya

668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp

721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

583.261,32

Associació Leader de Ponent

763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord

642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental

928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques

665.047,32

Total DARP + FEADER

7.666.666,67

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PDR 2014-2020 i en els convenis corresponents.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

En referència als llocs de treball també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit rural, i per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats per l'ajut Leader.

La gestió dels ajuts a què fa referència aquesta Ordre serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.

 

 

FORMACIÓ | 22/09/2017  DARP

L’EA de Manresa participa a la Xarxa de ciutats per l’agroecologia

A la trobada han participat delegacions de 17 ajuntaments de tot el territori estatal, amb l’objectiu comú de reforçar el protagonisme de la societat civil en les polítiques alimentàries urbanes.

Imatge dels participants de l’EA de Manresa a la Xarxa de ciutats per l’agroecologia. Font: DARP

Imatge dels participants de l’EA de Manresa a la Xarxa de ciutats per l’agroecologia. Font: DARP

El director de l’Escola Agrària de Manresa, Ton Armengol, ha format part de la delegació de l’Ajuntament de Manresa que ha participat a la trobada de la Red de ciudades por la agroecología, juntament amb Montse Luque, tècnica de l’Anella Verda de l’Ajuntament de Manresa, i Alba Rojas i Laura Escalé, de Frescoop, SCCL, responsables del projecte mengemBages.

La trobada s’ha desenvolupat a València, que enguany és la capital mundial de l’alimentació sostenible, del 14 al 16 de setembre, en el marc d’unes jornades sobre governança en les polítiques alimentàries locals.

A la trobada han participat delegacions de 17 ajuntaments de tot el territori estatal, amb l’objectiu comú de reforçar el protagonisme de la societat civil en les polítiques alimentàries urbanes.

La xarxa ofereix un espai d’intercanvi presencial i virtual d’experiències, coneixements i projectes al voltant dels sistemes agroalimentaris locals de ciutats de l’Estat. Pretén donar resposta a necessitats de protecció del sòl agrari, incorporació de nova pagesia, establiment de xarxes logístiques per promoure circuits curts de comercialització, conservació d’aigua, sòl i matèria orgànica, etc., per garantir, al capdavall, l’accés de tota la ciutadania a una alimentació saludable i de qualitat.

AJUTS | 21/09/2017  RuralCat

Convocatòria d'ajuts per la transformació i comercialització d'aliments i la mitigació del canvi climàtic

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.

L’objectiu d’aquests ajuts és millorar la competitivitat dels productes primaris, integrant-los millor en la cadena agroalimentària, i facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altra matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 27.000.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i amb naturalesa de crèdit plurianual, van a càrrec de la partida pressupostària dels pressupostos del DARP dotada amb un import màxim de 15.390.000 euros, que es distribueix de la manera següent: 1.100.000,00 euros en l'exercici 2018, 8.000.000,00 euros en l'exercici 2019 i 6.290.000,00 euros en l'exercici 2020. L'aportació del DARP a aquesta convocatòria representa el 57% del finançament d'aquests ajuts.

La resta de finançament, 11.610.000 euros, procedeix del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts, i va a càrrec d’una altra partida pressupostària dels pressupostos del DARP.
Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i justificar davant el DARP les actuacions objecte dels ajuts des de la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de març de 2020, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació en el DOGC de la RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360).
 

 

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 20/09/2017  RuralCat/FiradeLleida

La Fira de Sant Miquel-Eurofruit ofereix diversitat de jornades tècniques

La Fira Agrària de Sant Miquel i el saló Eurofruit, certàmens que tindran lloc del 28 de setembre a l'1 d'octubre de 2017 a la Fira de Lleida, seran l'escenari de diferents jornades tècniques professionals centrades en temes d'actualitat dels àmbits de la ramaderia, la fructicultura, el reg i l'agricultura de precisió.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes  del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) organitza la jornada “Canvis rellevants en la nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants” , en què es presentarà el nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes  i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. D’altra banda, s’han programat jornades tècniques sobre els “Reptes i perspectives de futur del sector porcí”, la “Gestió i monitorització dels nivells de productes en dipòsits o sitges. Principals problemes en el sector ramader i solucions disponibles”, la “Solució a la problemàtica del purí” i l’“Aplicació de l’infraroig llunyà al metabolisme i el creixement del porc”.

Pel que fa a l’àmbit agrícola, el DARP també ha organitzat les jornades: “X Jornada de Sanitat Vegetal”, “L'agricultura i la ramaderia intensives són sostenibles amb una bona gestió. Casos pràctics”
i "Investigacions per millorar la qualitat de l’oli d’oliva". 

A més, durant la Fira tindrà lloc la 13a Jornada Afrucat, FCAC, Agroprés, ICEA i ETSEA-UdL, amb el títol “Organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH): model europeu adequat per a millorar els resultats i l’eficiència del sector?”. Els visitants també podran conèixer de primera mà el GeaOrgànica, un projecte global per a la millora de l’eficiència productiva, que permet comprendre la fertilitat i el funcionament del sòl per a la reducció de costos en adobs i fitosanitaris.

D’altres sessions interessants vinculades amb el món agrari són la “Jornada de cultiu del festuc” i “La nova nutrició”, la “Jornada de l’olivera: control de frau i comercialització exterior”, la trobada sobre “L’enginyer agrònom fa possible que l’agricultura intensiva sigui sostenible” o les jornades sobre “Il·legalitats i implicacions fiscals de la valoració de les construccions agràries per part del cadastre” i les “Eines actuals per a l’observació i la predicció de la pedra a Catalunya”. Per últim, també es presentarà el catàleg de productes de Km0, producte de proximitat.

Relacionades amb el reg, s’han programat les sessions centrades en “L’adaptació del regadiu al canvi climàtic”, les “Estacions de bombeig d’aigua amb energia solar”i l’“Optimització del reg i la fertirrigació a través de sensors de tecnologia multipunt”.

Quant a l’agricultura de precisió, cal recordar que LleidaDrone organitza les X Conferències Professionals i Amateur de LleidaDrone, amb un doble panell d'experts que exposaran les seves novetats tecnològiques dividides en agricultura de precisió i el sector dels drones en general.
 

Especials