ARTICLE TÈCNIC | 07/07/2020  Conxita Royo i Calpe

Una visió retrospectiva sobre l’impacte de la millora genètica en els increments de rendiment i qualitat dels blats a Espanya

Conxita Royo

El blat és un cultiu considerat essencial per a la seguretat alimentària mundial ja que al món s’hi dediquen al seu cultiu voltant de 219 milions d’hectàrees. En un article publicat al Dossier Tècnic 101 al gener de 2020 titulat ‘El blat dur: alternativa de cultiu típicament mediterrània’ presentàvem les dues espècies de blat mes cultivades, el blat fariner, conegut també com a blat tou (Triticum aestivum L.) i el blat dur (Triticum turgidum L. sp. durum), l’evolució de les seves superfícies a Espanya i Catalunya i les seves característiques diferencials. Utilitzant un context històric, l’objectiu d’aquest article és posar en valor el paper de la millora genètica al llarg del segle XX sobre els increments de rendiment i qualitat de les dues especies de blat més cultivades a Espanya.

Llegir article complet:

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7139022/20200706_Royo+Impacte+millora+gen%C3%A8tica+-+DT.pdf/dbcbef41-2ee7-44e4-8d66-4ad76740b0ef

Autora:

Conxita Royo i Calpe

IRTA – Programa Cultius Extensius Sostenibles – Lleida

conxita.royo@irta.cat