ARTICLE TÈCNIC | 11/02/2021  Joan Serra, Jordi Doltra, Josep Anton Betbesé, Sònia Gil, Roser Sayeras i Eduard Gonzalo

Avançament de resultats de les varietats de blat de moro per a gra

Les varietats que s’han assajat els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i del regadiu de Lleida, han mostrat totes un bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així, es pot destacar el comportament productiu a les dues zones de P1570Y, P1921Y i P1524. Aquest és un dels articles destacats del darrer butlletí d'Extensius.Cat de l'IRTA.

Blat de moro

Girona litoral

No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant quatre anys. Tot i això, les que han mostrat rendiments per sobre del testimoni P1921 han estat P1570Y, P1921Y, P1524 i DKC6729YG. En tres anys d’assaig, també cal considerar a P0937Y, PORTBOU, DKC6351YG, YANGXI i SY GLADIUS, sense diferències significatives entre elles (Taula 1).

Taula 1. Producció plurianual i individual de la campanya 2020 respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona.

Regadius de Lleida

Els híbrids que han mostrat els rendiments més elevats, després de quatre anys d’assaig, han estat P1921Y, P1524, P1570Y, 69YG i P1570, amb valors que estan per sobre del testimoni P1921, encara que sense diferències significatives. Els resultats de tres anys d’assaigs mostren que també cal considerar a YANGXI, DKC6351YG, SY GLADIUS i P0937Y (Taula 2).

Taula 2. Producció plurianual i individual de la campanya 2020 respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al regadiu de Lleida.

Autoria:

Joan Serra

Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Jordi Doltra

Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Josep Anton Betbesé

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

Sònia Gil

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Roser Sayeras

Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Eduard Gonzalo

Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)