ARTICLE TÈCNIC | 21/09/2021  Josep Rufat i Xavier Vallverdú

El projecte Agriclose. Fertilització de proximitat, connectant la ramaderia i l’agricultura

El projecte AGRICLOSE té per objectiu principal promoure noves estratègies de fertilització que permetin millorar la gestió dels subproductes provinents del tractament dels purins.

Mostreig de fruit, fulla i sòl (font: IRTA)

Com?

Introduint noves estratègies de maneig dels subproductes provinents del tractament de les dejeccions ramaderes i adaptant la tecnologia d’aplicació.

El perquè del projecte?

La gestió de les dejeccions ramaderes és difícil en àrees on hi ha una densitat de granges elevades, i encara més, quan es troben envoltades per cultius on no és habitual aplicar-ne, com és el cas dels fruiters.

En aquestes zones tractar els purins pot ajudar a la seva gestió, però actualment per aplicar els subproductes que se n’obtenen als camps agrícoles manca maquinària adaptada, més coneixement sobre la seva composició i nous aspectes de regulació i certificació. Avançar en aquests punts permetrà disminuir l’impacte generat per les dejeccions ramaderes.

AGRICLOSE vol facilitar la seva aplicació i el seu maneig, i saber-ne més sobre la seva composició perquè aquests productes siguin utilitzats adequadament i esdevinguin fertilitzants tant utilitzats com els adobs químics.

 Anàlisi automatitzat de la qualitat de la fruita (font: IRTA)

Els objectius específics del projecte són:

1) Desenvolupar noves estratègies de maneig:

  - Augmentar el nombre d’hectàrees on s’apliquen els subproductes de tractament de purins, gràcies a la seva aplicació en fruiters.

  - Establir un protocol de compostatge de la fracció sòlida dels purins a la pròpia granja aprofitant altres materials de l’entorn de l’explotació.

2) Adaptar la maquinària d’aplicació:

  - Adaptar els equips d’aplicació a les condicions de les plantacions de fruiters

  - Equips de fertirrigació per aplicar la fracció líquida dels purins.

3) Contribuir en la millora i manteniment del medi ambient:

  - Reduir l’ús d’adobs nitrogenats i potàssics minerals als fruiters de pinyol

  - Determinar el contingut d’agents de resistència als antibiòtics dels purins i subproductes procedents dels tractaments i establiment de metodologies per a determinar la seva possible migració al sòl i cultius i garantir la seguretat alimentària.

 

AGRICLOSE vol facilitar l’aplicació i maneig del purí, i saber-ne més sobre la seva composició perquè aquests productes siguin utilitzats adequadament i esdevinguin fertilitzants tant utilitzats com els adobs químics

 

El consorci del projecte està format pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació Agenda Rural, com a coordinador, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Mas Badia, l'Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) i la Università degli Studi di Torino.

 Mostreig de fruita de la collita (font: IRTA)

Una de les acciones principals a realizar és la introducció dels subproductes del purí en la fertilització dels arbres fruiters, concretament la fase líquida (FL) resultant de la separació sòlid-líquid prèvia.

Els objectius particulars són analitzar la viabilitat de l´ús de la FL des d´un punt de vista econòmic, sanitari (mitjançant anàlisis microbiològics en el sòl, fulla i fruits), mediambiental i econòmic.

La finalitat de la introducció i millora del maneig de la FL com a fertilitzant permetrà reduir el consum d´adobs minerals i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes, contribuint així a una millora mediambiental.

L'acció té lloc en una parcel.la comercial de presseguer, en la qual s'avaluen quatre estratègies d'aplicació:

-Control, amb l'aplicació d´adob mineral.

-Aplicació de FL fins a l'inici de creixement vegetatiu de l'arbre. Està relacionat amb la normativa de les empreses de certificació de la producció.

-Aplicació de FL fins a dos mesos abans de la collita. També en relació al compliment de la normativa de les dates límit d'aplicació per part de les certificadores.

-Aplicació de FL fins a 15 dies abans de la collita. Aquesta proposta, propera a la collita, i que coincidirà en el temps amb l'acabament de la fertilització dels arbres Control, pretén demostrar la viabilitat de l'acció fora dels períodes actualment establerts per les empreses certificadores.

A nivell de capçal, la fertilització amb FL del purí, requereix un filtre adequat a la FL i el mateix equipament que per aplicar adob mineral.

L’any 2021 ha sigut la 2a campanya a la parcel·la comercial de presseguer. Els resultats preliminars es presentaran aquesta tardor, en una activitat de transferència al sector.

Podeu seguir l’evolució i resultats del projecte, així com les activitats de divulgació, a la web: https://agriclose.eu/

Autoria:

Josep Rufat i Xavier Vallverdú

Programa d'ús eficient de l'aigua en agricultura de l’IRTA

Agraïments:

El projecte està cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea LIFE17 ENV/ES/000439

Informació relacionada