ARTICLE TÈCNIC | 06/12/2021  Núria Canut i Jordi Tugues

L’augment dels preus dels adobs químics. És hora de planificar l’adobatge i posar en valor els productes del territori

Article extret del butlletí d’Extensius.Cat de l’IRTA.

Els preus dels fertilitzants han augmentat molt en els últims 12 mesos. L’augment de preus ha estat espectacular per a tots els tipus dels fertilitzants químics. El mes passat, els preus de l’amoníac, la urea i el DAP van augmentar, respectivament, un 200%, 145% i 90% respecte a un any.

Aquest fet condicionarà l’adobatge en els propers mesos i caldrà dur a terme una bona planificació per a garantir la rendibilitat dels cultius sense comprometre els guanys econòmics de l’explotació.

En aquest escenari, cobra especial importància la valorització dels productes orgànics que podem trobar a l’entorn a les explotacions i poden ser una font important per adobar els camps.

Per tant, és l’hora de donar un cop d’ull al voltant i planejar l’adobatge del propers mesos.

A què es deu aquesta pujada dels preus dels fertilitzants?

L’augment de la demanda i els costos més elevats de producció són les principals causes del recent augment dels preus dels fertilitzants.

La previsió de majors ingressos i l’augment dels preus dels productes bàsics agrícoles a principis d’any va animar els agricultors a augmentar l’ús de fertilitzants. Això va endurir encara més els mercats de fertilitzants ja afectats per les recents interrupcions del subministrament, fet que va fer pujar els preus dels fertilitzants. L’augment dels preus als mercats mundials de l’energia ha fet augmentar el cost de la producció de fertilitzants fins al punt que moltes plantes van decidir reduir o fins i tot tancar la producció.

A més, alguns episodis climàtics que han afectat al consum d’energia i assumptes geopolítics contribueixen a intensificar l’augment dels preus dels fertilitzants.

Les perspectives dels preus dels fertilitzants són difícils de predir, tot i que hi ha indicis que podrien mantenir-se alts almenys durant els propers mesos.

Figura. Evolució dels preus de l’amoni, urea, DAP i Gas Natural. Font: AMIS Market Monitor

Tal i com es pot observar a la taula que segueix, els preus d’alguns adobs s’han doblat respecte a l’any passat, i en el cas dels adobs nitrogenats s’ha pogut triplicar.

Cal posar en valor els productes fertilitzants propers

En aquest escenari és important fer una bona planificació de l’adobatge i ajustar-lo a què i quan fa falta, i tenir en compte tots els recursos que es poden tenir a l’abast a l’entorn d’una explotació. Les dejeccions ramaderes, el productes que provenen del seu tractament, els composts de diferents fonts orgàniques i altres, són una excel·lent alternativa per adobar els camps i substituir en gran part o totalment l’ús dels adobs de síntesi.

És important utilitzar totes les eines disponibles per a fer-ne un bon ús, des de conèixer la seva composició fins a preveure el comportament que s’espera d’aquest producte al camp. Són moltes les entitats i centres de recerca que han dut a terme estudis i assajos de pràctiques de fertilització utilitzant aquests productes orgànics i, en conseqüència, és nombrós el coneixement adquirit i molta la quantitat d’informació publicada que es pot trobar avui en dia. A l’apartat d’assessorament de l’oficina de fertilització se n’ha fet un recull per facilitar-ne l’accés.

Per a l’agricultor, la planificació de la fertilització pot suposar un estalvi econòmic molt important. La programació s’ajusta a la realitat de cada finca, i per tant, no només se n’obté un benefici econòmic, sinó que també s’aconsegueix augmentar la vida productiva de les collites i la bona conservació del medi, tant del sòl, de les aigües com de l’aire.

Autoria:

Núria Canut

Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Jordi Tugues

Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC