Preparar la societat per al canvi

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'una parella passejant pel camp
AT4 Apropar la bioeconomia a la ciutadania

Principals actuacions:

  • Incrementar l’acceptació social envers la bioeconomia i influir en el comportament dels potencials consumidors i consumidores.
  • Dissenyar campanyes d’impacte mediàtic per a la promoció dels productes i serveis de la bioeconomia circular.
  • Integrar la bioeconomia circular ens els diferents espais de debat i reflexió adreçats a la ciutadania.
  • Incloure la bioeconomia circular en els currículums educatius i formatius.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 250000