Teixit empresarial

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge representativa d'un HUB
AT2 Hub de la Bioeconomia

Principals actuacions:

  • Elaborar un mapa d’actors clau en bioeconomia.
  • Definir el catàleg de serveis del Hub.
  • Promoure un espai de finestreta única per impulsar les bioindústries d’alt valor afegit complementàries a l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial i forestal.

Estat de l’acció transformadora:

5%

Gener 2023 / Desembre 2024/p>

Pressupost: 1,5M