Aprofitament de la biomassa

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge representativa de Identificar, recollir i integrar les dades per caracteritzar la biomassa.
AT1 Observatori de la Bioeconomia

Principals actuacions:

  • Identificar, recollir i integrar les dades per caracteritzar la biomassa.
  • Estructurar les dades i generar-ne de noves.
  • Publicar les dades en un format obert i interoperable.
  • Desenvolupar una plataforma digital (Observatori de la Bioeconomia) que permeti centralitzar i millorar l’accés a les dades.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 1,5M