Rol de l'Administració

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge de la Oficina de la Bioeconomia
AT7 Oficina de la Bioeconomia

Principals actuacions:

  • Accelerar el desplegament de l’EBC2030 i assegurar la coherència entre les diferents polítiques impulsades per la Generalitat de Catalunya.
  • Avaluar la legislació actual, sintetitzar i agilitzar els tràmits administratius al voltant de la bioeconomia.
  • Orientar i coordinar les fonts de finançament gestionades pel DACC.
  • Vetllar per la incorporació de criteris de bioeconomia en les fonts de finançament gestionades per altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
  • Elaborar els informes periòdics de seguiment i avaluació del desenvolupament i implementació de l’EBC2030 i els plans d’acció triennals.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 600000