Paisatges resilients
i serveis ecosistèmics

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'un paisatge rural
AT15 Serveis ecositèmics

Principals actuacions:

  • Identificar els factors que defineixen un paisatge resilient.
  • Desenvolupar una metodologia multiobjectiu que permeti definir les actuacions prioritàries a dur a terme.
  • Implementar projectes pilot de paisatges resilients arreu de Catalunya.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 30m