Paisatges resilients
i serveis ecosistèmics

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge representativa de medir la qualitat del sòl
AT13 Qualitat dels sòls

Principals actuacions:

  • Millorar la qualitat dels sòls, fomentar el seu paper com a embornal de carboni.
  • Crear i coordinar un grup de treball sobre el carboni al sòl.
  • Impulsar actuacions per fomentar la fertilització de base orgànica.

Estat de l’acció transformadora:

10%

Juliol 2022 / Gener, Juny 2024

Pressupost: 11m