Paisatges resilients
i serveis ecosistèmics

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'una àguila
AT15 Serveis ecosistèmics

Principals actuacions:

  • Identificar i quantificar els serveis ecosistèmics per a la creació de paisatges agroforestals resilients.
  • Gestionar el territori per assegurar la provisió sostenible dels serveis ecosistèmics.
  • Dissenyar sistemes de valoració i pagament de serveis ecosistèmics.

Estat de l’acció transformadora:

5%

Juliol 2022 / Desembre 2023

Pressupost: 200000