Paisatges agroforestals resilients

El programa deriva de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030 (EBC2030) que identifica la creació de paisatges agroforestals més resilients com un dels àmbits amb major potencial pel desenvolupament de la bioeconomia a Catalunya i del primer Pla d’acció 2022-2024, on s’inclou com a acció transformadora la implementació de projectes pilot per a la creació de paisatges resilients.

El programa s’emmarca també dins d’altres estratègies que comparteixen reptes similars i que han estat impulsades per la Generalitat de Catalunya, com l’Agenda Rural de Catalunya 2030, un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país; l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2030 (ESCACC230) que pretén millorar l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya i reduir-ne la vulnerabilitat per als diversos sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i territoris de Catalunya; o l’Estratègia del patrimoni natural i biodiversitat de Catalunya (ESNATURA), la qual defineix el full de ruta full de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins el 2030, entre d’altres.

A nivell europeu, la creació de paisatges resilients es relaciona amb diferents estratègies que s’emmarquen dins del Pacte Verd, el qual té com a objectiu assolir la neutralitat climàtica l’any 2050. Entre aquestes estratègies destaquen l’Estratègia de bioeconomia la qual pretén donar valor als recursos de base biològica sense comprometre els ecosistemes naturals; l’Estratègia Forestal que reconeix el paper multifuncional dels boscos i la cadena forestal per assolir una economia sostenible i preservar les zones rurals; l’Estratègia de biodiversitat que té com a objectiu frenar la pèrdua de la biodiversitat i la degradació dels serveis ecosistèmics; o l’Estratègia del camp a la Taula la qual pretén avançar cap a sistemes alimentaris més justos, saludables i sostenibles. El Programa de Paisatges resilients no només s’alinea amb les estratègies europees i de país sinó que també pretén reforçar i mobilitzar iniciatives territorials que comparteixen aquesta mateixa visió.

Més informació