Notícies

Altres notícies

L’empresa catalana Ocean Ecostructures crea un biomaterial innovador per regenerar els ecosistemes marins

Licitació Horizon Europe: estudis per a la implementació de la Missió Oceans ("Restaurar el nostre oceà i les nostres aigües per al 2030")

Els esforços encaminats a salvaguardar la biodiversitat reben un benvingut impuls (contingut en anglès)

Nous projectes per impulsar la innovació dins de la bioeconomia europea finançats per la CBE JU (contingut en anglès)

Planet Labs publica Forest Carbon Dataset (contingut en anglès)

Premis MedFish4Ever sobre pràctiques innovadores en pesca i aqüicultura

Ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge

Forwards, una convocatòria per impulsar projectes pilot de silvicultura i restauració forestal climàticament intel·ligents a Europa

Bases reguladores de les subvencions de la Fundación Biodiversidad per al foment de l’economia blava i l’impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, cofinançades pel FEMPA

Oberta la consulta pública de les bases reguladores per atorgar els ajuts Next Generation a instal·lacions de biogàs

Pacte Verd: Noves directrius per a la gestió forestal sostenible i plans de pagament per als serveis dels ecosistemes forestals (contingut en anglès)

Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

Intervencions conductuals per assolir els objectius en la reducció del malbaratament alimentari (continguts en anglès)

Sistemes agrícoles millorats en el nord-oest de Tunísia (contingut en anglès)

CBE planteja propostes de projectes per millorar les habilitats en construcció sostenible (contingut en anglès)