Notícies

Nova guia per aconseguir un paisatge més resilient al canvi climàtic i activar el desenvolupament socioeconòmic a les zones de muntanya mitjana mediterrània

Uneix-te a la comunitat de pràctiques sobre bioeconomia

Explorant les últimes innovacions en els mercats de carboni forestal

La FCAC presenta un pla pioner per prevenir el malbaratament de fruita

L'ACA impulsa la producció de biogàs a les depuradores de Ginestar i Vila-seca i Salou

La primera reunió del nou organisme global de gestió de la pesca se centra en les pràctiques sostenibles i la promoció de la biodiversitat

La xarxa mundial per construir paisatges resilients es va posar en marxa abans de la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic

Implantació dels ODS en hospitals per reduir el malbaratament alimentari

Figueres organitza la Fira Impulsa, la primera Fira sobre el canvi energètic, les energies renovables i l’eficiència energètica

Segments industrials amb potencialitat d’implantació de calderes de biomassa a Catalunya. Anàlisi i detecci

DeliSoil: millora de la salut del sòl agrícola europeu

Noves fitxes d'opcions d'aprofitament alimentari de la llet i el peix

Oportunitats de finançament europeu en l’àmbit de la bioeconomia i l’economia circular

Presentació de la Guia per prevenir el malbaratament alimentari als menjadors escolars a Barcelona i intercanvi d’experiències per impulsar la prevenció del malbaratament alimentari a les escoles

Publicació: Codi de bones pràctiques agràries contra l’erosió per preservar els sòls i les aigües a Catalunya