Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs forma part del bloc de gestió empresarial que el Departament d'Agricultura ha dissenyat per les persones joves que accedeixen al procés d'incorporació a una empresa agrària.

El nom que s'ha donat a aquest curs ja dóna una pista dels seus continguts. S'ha volgut donar una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Els continguts d'aquest curs també poden ser d'utilitat per qualsevol persona que vulgui conèixer l'entorn de l'empresa agrària, per estudiants d'agricultura i ciències afins o per professionals ja establerts en el sector agrari que volen actualitzar els seus coneixements.