DOSSIER TÈCNIC | 22/03/2019  Ruralcat

Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Portada del Dossier Tècnic 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Portada del Dossier Tècnic 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

El Dossier Tècnic nº 96: “Energia i regadiu. Bombament solar” explica el marc normatiu actual, els factors que condicionen la viabilitat de les instal·lacions i els principals elements que integren un sistema de bombament solar, a més d’oferir sis exemples de casos d’èxit en instal·lacions.

El primer article explica que l’Oficina del Regant estudia com millorar la gestió de l’energia  en el regadiu, que és una de les línies de treball de l’Oficina sobretot des del canvi de normativa l’any 2013. Aqueta línia d’assessorament és porta a terme gràcies a la col·laboració amb Infraestructures.cat. Les diferents línies de treball són un estudi de reg a baixa pressió, la contractació d’energia elèctrica i el bombament solar. 

Des de l’oficina del regant s’assessora en temes de “Contractació d’energia elèctrica” s’expliquen els aspectes normatius vigents en el moment de la seva redacció. En aquest aspecte, des de l’Oficina del Regant, gràcies a la col·laboració amb Infraestructures.cat, s’ha portat a terme més de 40 estudis, amb un estalvi de la factura elèctrica de més del 23%, amb un valor anual de 370.000 euros més IVA.

Des de l’ICAEN es planteja “l’auditoria energètica en estacions de reg” com un instrument per als responsables energètics del centre o establiment per definir quines inversions cal escometre en millores energètiques i els passos a seguir en una auditoria. 

Posteriorment trobem un article sobre “El bombament solar en el regadiu” on es detallen els principals elements d’un bombament solar i els factors que en condicionen la seva viabilitat en regadiu. Dins del bombament solar existeixen diferents opcions en funció de les casuístiques que té cada explotació.

Seguidament, el Dossier exposa sis casos d’èxit en instal·lacions de bombament solar. L’article “El cas de la Finca Prat de Boldú, disseny de bombament solar directe contra xarxa” detalla la modernització del regadiu d’una parcel·la de sis hectàrees de la finca mitjançant la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig amb aigua impulsada per un bombament solar.

En el cas de la Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer s’ha optat per la instal·lació d’una bomba de desplaçament positiu. Es tracta d’una solució innovadora, sotmesa a patent i que és en fase de proves. A la Comunitat de Regants de Bassanova la implantació de l’energia solar en un camp de regadiu en què la demanda i l’oferta coincideixen en el calendari és del tot rendible econòmicament, redueix la petjada ecològica de la instal·lació i independitza el cost del servei de les pujades del cost de l’energia. Els Regants de l’aqüífer al Baix Ter han adoptat un sistema que permet automatitzar el regar durant tota la temporada de reg sense necessitat d’inver¬tir en una nova captació.

En el cas de la Comunitat de Regants del Riu Rinet s’explica que l’objectiu del projecte és subministrar aigua a 69,53 hectàrees mitjançant un bombament solar i, per últim, a la Bassa del Segarra-Garrigues s’han instal·lat plaques fotovoltaiques flotants, un sistema sense precedents que servirà com a banc de proves de cara a plantejar futurs projectes amb plaques solars.

El monogràfic es tanca amb l’entrevista al cap de Transferència Tecnològica de l’Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, AIMCRA  de Valladolid, José M. Omaña, que explica la iniciativa del bombament solar en les seves explotacions com a sortida a la crisi provocada pel sobre cost energètic del reg.  

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els temes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament, l’IRTA i altres centres de recerca, les universitats i el sector productiu. 

L’Escola Agrària de Mas Bové posa en marxa un curs en línia per prevenir la caudofàgia a les granges

El proper dilluns 28 de juny s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

La nova Oficina de la Bioeconomia de RuralCat aglutina tota la informació sobre l’Estratègia de la Bioeconomia 2030