Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

  maig 2019 | Núm. 98
  març 2019 | Núm. 97
  març 2019 | Núm. 96
  febrer 2019 | Núm. 95
  desembre 2018 | Núm. 94
  setembre 2018 | Núm. 93
  juliol 2018 | Núm. 92
  juny 2018 | Núm. 91
  maig 2018 | Núm. 90
  desembre 2017 | Núm. 89
  desembre 2017 | Núm. 88
  juny 2017 | Núm. 87
  febrer 2017 | Núm. 86
  desembre 2016 | Núm. 85:
  novembre 2016 | Núm. 84
  octubre 2016 | Núm. 83
  març 2016 | Núm. 82
  desembre 2015 | Núm. 81
  novembre 2015 | Núm. 80
  octubre 2015 | Núm. 79