Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 44: "Races autòctones (II)"

  agost 2010 | Núm. 44

Núm. 43: "Races autòctones (I)"

  juny 2010 | Núm. 43

Núm. 42: "La producció de formatges a Catalunya"

Núm. 41: "El conreu de panís. Varietats, plagues i malalties"

Núm. 40: "Aqüicultura"

  gener 2010 | Núm. 40

Núm. 39: "Millores tècniques en viticultura"

Núm. 38: "Mètodes alternatius de control de plagues (I)"

Núm. 37: "Noves varietats de cereal d'hivern"

Núm. 36: "Cítrics (II). Control de plagues"

Núm. 35: "Noves varietats i nous aspectes en el conreu de panís"

Núm. 34: "La transició a la producció agrària ecològica"

Núm. 33: "Les explotacions de vaques de llet a Catalunya"

Núm. 32: "Sanitat animal (II). Boví"

  novembre 2008 | Núm.32

Núm. 31: "Noves varietats de cereals d'hivern"

Núm. 30: "Ús eficient de l'aigua en situacions extremes"

Núm. 29: "Varietats vegetals tradicionals (I): mongeta del ganxet"

Núm. 28: "Apicultura i producció de mel a Catalunya"

Núm. 27: "Novetats en el conreu de panís"

Núm. 26: "El cultiu de la tòfona negra"

Núm. 25: "Sanitat animal (I). Aviram"

  desembre 2007 | Núm. 25