Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 99: "Els sistemes agroforestals"

Núm. 98: “Bioseguretat en explotacions porcines”

Núm. 97: “La interacció dels ocells marins i l’activitat pesquera”

Núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Núm. 95: “Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015”

Núm. 94: “El tomàquet de Penjar”

  desembre 2018 | Núm. 94

Núm. 93: “Catalonia's food and agriculture PDO and PGI” (English version)

Núm. 93: “Les DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”

Núm. 92: “Combating food waste. Saving food” (English version)

Núm. 92: “La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”