Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 99: "Els sistemes agroforestals"

Núm. 98: “Bioseguretat en explotacions porcines”

Núm. 97: “La interacció dels ocells marins i l’activitat pesquera”

Núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Núm. 95: “Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015”