Gestió d'equips d'aplicació de fitosanitaris

L’eina de gestió d’equips d’aplicació de fitosanitaris us permetrà calcular el nombre d’equips de tractaments fitosanitaris que requereix la vostra explotació per a realitzar les aplicacions fitosanitàries en les condicions establertes en els reglaments de Producció Integrada de cultius arboris.

Aquesta aplicació només es pot fer servir des de la intranet de RuralCat. Hi pots accedir gratuïtament, només has d'inscriure't.

Per a l’elaboració d’aquesta eina s’han tingut en compte els següents factors:

  • Les característiques de l’explotació (geometria, dimensió i distribució de les parcel·les).
  • Les condicions de treball per a realitzar el tractament (volum de caldo aplicat, velocitat del tractament, amplada de treball i hores de jornada efectiva de treball, incloent la possibilitat de realitzar tractaments nocturns).
  • Les dades històriques enregistrades per l’estació meteorològica de la XAC que millor representa la zona de l’explotació. Cal escollir una de les 15 estacions meteorològiques per a les quals s’ha incorporat al programa una sèrie històrica mínima de 10 anys per als valors de temperatura, humitat relativa i vent.

Si a més voleu tenir en compte els factors econòmics, podeu calcular els costos dels equips utilitzant l’eina de costos d’utilització de maquinària agrícola.

Autors de l’eina:

Carme Urdillo Ruiz (DAAM)
Santiago Planas de Martí (DAAM)

Amb la contribució de Jordi Mallol Oliva, enginyer tècnic agrícola

El més llegit

Jornades tècniques del 18 al 24 de març

El proper 18 de març s’obren les inscripcions a 10 cursos de formació a distància

DT nº 95: “Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015”