Gestió d'equips d'aplicació de fitosanitaris

Quan fer servir l'eina?

 

Els resultats del càlcul del nombre d’equips de tractaments fitosanitaris obtinguts es presenten pel període de treball sol·licitat (mesos/setmanes), amb dos nivells de garantia de compliment de les condicions meteorològiques (50 i 90 per cent) i, en el supòsit que es tracti d’un tractament urgent, per a dos terminis d’execució (2 i 7 dies).

L’eina interessa expressament en aquells casos en els que ens veiem obligats a realitzar el tractament amb urgència. Aquesta situació es produeix normalment quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

  • Quan les circumstàncies meteorològiques de les últimes hores afavoreixen el desenvolupament d’una plaga o malura i obliguen a la realització d’un tractament preventiu d’urgència.

    En són exemples d’aquest cas els avisos proporcionats per la Xarxa d’Estacions d’Avisos del Servei de Sanitat Vegetal que recomanen tractaments urgents per al control del míldiu de la vinya (Plasmopara vitícola), el podrit del raïm (Botritis cinerea) o el motejat de la pomera (Venturia pirina) o del perer (Venturia inaequalis).

    Aquests avisos els trobareu a la pàgina del Servei d’avisos fitosanitaris de RuralCat.

  • Quan a partir de recomptes realitzats a la mateixa parcel·la, la densitat de plaga o el nivell d’infestació de la malaltia superen el llindar de tolerància i obliguen a realitzar un control químic d’urgència.

 

El més llegit

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes estrena nou disseny

El CTFC publica una Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa

Es presenta la nova fitxa sobre l’eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes