Els/les dinamitzadors/es de joves a Catalunya

Si et vols incorporar com a jove a agricultor/a o has iniciat aquest procés i necessites assessorament i/o acompanyament en aquests primers passos contacta amb el/la dinamitzador/a de joves del teu territori

Alt Pirineu i Aran

Anna Carmona

Anna Carmona

Correu: anna.carmona@gencat.cat
Telèfon: 972884550

Barcelona 

* (comarques periurbanes de Barcelona)

Miquel Baldi

Miquel Baldi

Correu: mbaldi@gencat.cat
Telèfon: 934092090

Camp de Tarragona

Elisabet Masip

Elisabet Masip

Correu: emasip@gencat.cat
Telèfon: 977830259

Catalunya Central
- Anoia / Bages

Gabriel Perés

Gabriel Perés

Correu: gabriel.peres@gencat.cat
Telèfon: 938724224 (ext. 1505)

Catalunya Central
- Berguedà / Solsonès

Elisabet Brualla

Elisabet Brualla

Correu: ebrualla@gencat.cat
Telèfon: 973480489

Catalunya Central
- Moianès / Osona

Isabel Figueras

Isabel Figueras

Correu: isabel.figueras@gencat.cat
Telèfon: 932228756

Girona

Anna Pararols

Anna Pararols

Correu: apararols@gencat.cat
Telèfon: 872975276

Lleida
Pla d’Urgell / Segarra / Urgell

Mònica Claret

Mònica Clarett

Correu: mclaret@gencat.ca
Telèfon: 973601051

Lleida
Garrigues / Noguera / Segrià

Jose Rodriguez

Jose Rodriguez

Correu: jmrodriguez@gencat.cat
Telèfon: 973220476

Terres de l’Ebre

Miquel Ulldemolins

Miquel Ulldemolins

Correu: mulldemolins@gencat.cat
Telèfon: 977400024


La Dinamització de joves

La dinamització de joves és una prova pilot que està duent a terme el DACC des de l’any 2019, a les comarques del Camp de Tarragona i a Girona, per reforçar-hi la instal·lació de joves.

L’any 2021, per les característiques i singularitats territorials, i la pressió afegida a les explotacions agràries, s’ha ampliat als territoris següents:

  • Comarques de l’Alt Pirineu i Aran
  • Comarques de la zona periurbana de Barcelona
  • Comarques de les Terres de l’Ebre.

L’any 2023 s’ha cobert tot el territori català arribant a:

  • Comarques de la Catalunya Central
  • Comarques de Lleida

La figura del/de la dinamitzador/a de joves és la d’un/a tècnic/a especialitzat/da en relleu generacional, en aquests àmbits territorials, que treballa en xarxa amb els altres professionals que intervenen en el procés d’instal·lació: el/la tècnic/a de l’entitat col·laboradora, el/la tècnic/a de l’oficina comarcal del DACC i el/la tutor/a de formació.

Els eixos fonamentals d’aquesta dinamització son:

  • Treball en xarxa amb els diversos agents que intervenen en el procés d’instal·lació.
  • Acompanyament del/de la jove per orientar-lo i motivar-lo. Detecció dels/de les joves amb més necessitats.
  • Personalització de la dinamització, individualitzada per a cada jove i projecte.
  • Posar el/la jove en contacte amb un/a pagès/sa expert/a: mentors.
  • Seguiment del/de la jove fins a l’execució correcta del seu Pla empresarial.

La finalitat és la coordinació i la comunicació directa entre els diferents agents que intervenen en el procés d’instal·lació del/de la jove per millorar-ne l’acompanyament en el seu procés d’instal·lació.